NEW YORK (Nettavisen): En fersk undersøkelse gjengitt i Politico er svært gode nyheter for Nato-sjef Jens Stoltenberg, og viser at Nato nå har historisk høy støtte blant amerikanerne.

Hele fire av fem av de spurte mener nå at USA enten skal opprettholde eller øke sine forpliktelser til Nato, mens hele 73 prosent av de spurte også ønsker å g Ukraina, Nato-medlemskap.

Les også: Stoltenberg kaller planlagte folkeavstemninger i Ukraina en farse

- Farlig tid

Stoltenberg sier at han er svært glad for den amerikanske støtten, bare noen år etter at president Donald Trumps truet med å forlate alliansen.

- Dette bekrefter det bildet vi ser også i Europa, nemlig at det er sterk og økende støtte til Nato, og det er fordi vi lever i en usikker og farligere tid. Og da er det åpenbart at vi må stå sammen. Også USA er tjent med et sterkt Nato, ingen annen stormakt har 29 venner allierte slik USA har i Nato. Og jeg er også glad for at de en en sterk tverrpolitisk støtte til Nato i USA, og det var jo også noe som kom klart til uttrykk da både republikanere og demokrater inviterte meg til å tale i kongressen i 2019, sier Stoltenberg til Nettavisen utenfor FN-bygningen i New York City.

Les: Den norske statsråden reagerer sterkt på kritikk etter kvinnens (22) dødsfall: – Jeg ble ikke spurt

- Det viser jo bare at Nato har vært viktig alltid, men det er klart at i en mer farlig tid, så blir det enda mer åpenbart at vi trenger å stå sammen.

Også Natos egen undersøkelse, fra før toppmøtet i juni, viser at Nato nå har rekordoppslutning.

Les også: Kritiserer Listhaug for «Putin-taktikk»

- Putin lykkes ikke

- I hvilken grad tror du Putin vil kunne lykkes med å skape splid innad i Europa og Nato på sikt med sin pågående hybride krigføring?

- Jeg tror ikke han vil lykkes. De brutale tiltakene og det at han nå bruker gass som et våpen, energi som et våpen, det påfører oss kostnader, og det gjør at millioner av mennesker i Europa må betale høyere strømregninger og mange rammes hardt.

- Vi ser det i Norge men vi ser det i vesentlig større grad i veldig mange andre Nato-land. Og det er smertefullt for mange, men samtidig ser vi ikke noen tendenser til at Nato-land viker i forhold til å gi sin støtte til Ukraina, heller tvert imot. Støtten trappes opp, sier Stoltenberg.

Les: Ukrainas utenriksminister: Falske «folkeavstemninger» endrer ingenting

- Og det er fordi folk forstår at det er farlig for oss om Putin vinner frem. Og dette handler om Ukrainas sikkerhet, men også vår sikkerhet. Og vi betaler nå en høy pris i europeiske Nato-land i form av økt prisstigning og økte energipriser. Men Ukraina betaler jo en pris som ikke måles i kroner eller i øre, men i tapte menneskeliv.

- Så dessverre er det slik at vi må stå i det, fordi alternativet ville være å betale en enda høyere pris i form av økt usikkerhet og økt fare for krig, sier Stoltenberg til Nettavisen.

Trump-comeback

– Putin har lyktes med én ting: å forene Nato og styrke enigheten om USAs forpliktelser i Nato. Jeg tror ikke noen fremtidig president, heller ikke en republikaner, vil forandre på våre forpliktelser overfor Nato og Norge, sier uttalte USAs nye ambassadør til Norge, Marc Nathanson i forrige uke. Deler Stoltenberg den oppfatningen?

- Jeg er veldig trygg på at USA vil stå ved sine Nato-forpliktelser, uavhengig av hvem som velges til president ved neste presidentvalg.

- Og det gjelder selv en mulig Donald Trump i et comeback?

- Man må huske på at også under president Trump så var det uenighet om mange spørsmål, for eksempel Iran-avtalen, klimaavtalen, byrdefordelingen internt i Nato og forsvarsutgifter. Men USA økte sitt militære nærvær Europa og den amerikanske Kongressen ga også uttrykk for en massivt enstemmig støtte til Nato, og de inviterte meg også til å tale til Kongressen. Så ja, det var mye uenighet og mange spørsmål da Trump var president, men det var også da en sterk tverrpolitisk støtte til Nato i USA.

Les også: Han var nordmannen som knekte Trump-koden: - Dette var det unike


- Frykter du at det ble funnet Nato-hemmeligheter hjemme hos Donald Trump i forbindelse med ransakelsen til FBI.

- Det vil jeg ikke å gå inn på, hva slags type dokumenter dette er, dette er nå en intern amerikansk prosess, så derfor har jeg ikke noe mer å si om det.

Washington Post skrev i forrige uke at det amerikanske justisdepartementet i en stevning til Trump datert 22. mai i år, også var på jakt etter Nato-dokumenter som var merket S/Nato - som står for «NATO-classified intelligence», hjemme hos Trump.

- Jeg vil ikke gå inn på hva slags type dokumenter. Her er det en omfattende juridisk prosess som pågår, og den bør gå sin gang uten at jeg går inn i det.

- Er beslaget noe som bekymrer Nato-ledelsen?

- Igjen, uansett hvordan dette spørsmålet stilles, så vil jeg overlate dette til amerikanske myndigheter, sier Stoltenberg til Nettavisen.

Les også: Støre under FN-toppmøte: – Et dystert bakteppe