Når norske hjem i disse dager pyntes med lys, nisser og hjerter, er det Kina som leverer varene. Det er importert julepynt og juletrelys for 117 millioner kroner fra Kina i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er over 70 prosent av all import av slike varer. Riktignok ble det totalt importert litt mindre julestæsj i år enn i fjor, men andelen fra Kina er like stor.

Den stadig voksende handelskjempen har neppe interesse av å ødelegge den norske jula, selv om Norge falt i unåde hos hele verdens vareprodusent med fjorårets Nobels fredspris.

– Hvordan nobelprisen påvirker det kinesiske næringslivssamarbeidet er veldig innfløkt, men det påvirker neppe julehandelen, sier Jan Ketil Arnulf, Kina-kjenner og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Kinas irritasjon merkes mer i overordnede sammenhenger, ifølge Arnulf. Delegasjoner på besøk, strategiske planer, avtaler hvor kinesiske makthavere må spille en rolle – det er her politikk og handel kan filtres sammen.

Avhengighet
Selv om nordmenn elsker kinesisk jul, mener Arnulf likevel at Norge er et lite marked for kineserne.

– Den norske julehandelen utgjør ikke store kvanta i kinesisk målestokk. Det er så uhorvelige mengder med varer som produseres, påpeker han.

– Norge har nok har gjort seg så avhengig av kinesiske varer at vi trenger dem mer enn de trenger oss.

Han tror kineserne er mer bekymret for julehandelen i det kriserammede Europa enn over forholdet til Norge.

Kinesisk under treet
Det er ikke bare pynten som kommer fra Kina. Under det grønne, glitrende ligger leker og elektronikk pent innpakket – og mye av det helt eller delvis laget av kinesere. I løpet av juleimportmånedene oktober og november ble det fraktet inn leker, PC-er, kameraer og mobiltelefoner for 1,6 milliarder kroner fra Kina til Norge, viser tallene fra SSB.

Norges – og Vestens – forkjærlighet for kinesiske varer bekymrer miljøvernere. De peker på at varene i stor grad produseres ved hjelp av klimauvennlig kullkraft.

Kina er det landet i verden som slipper ut mest CO2, og rundt en tredel av utslippet kommer fra landets produksjon av forbruksvarer til eksport, viser en forskningsrapport sitert av Framtiden i våre hender (FIVH). Organisasjonen mener Norge og andre land har «outsourcet» klimagassutslippene sine blant annet til Kina.

Karbonfotspor
Professor og forsker Edgar Hertwich ved NTNU forteller at en stadig større andel av Norges klimagassutslipp kommer fra forbruk av varer som er laget utenfor landet, slik som Kina. Da blir tiltakene for å kutte bruken av energi her hjemme mindre viktige.

– Det er faktisk en betydelig økning av våre «karbonfotspor» som er knyttet til import det siste tiåret, sier Hertwich. Karbonfotspor sier noe om hvor mye klimagasser folk og land slipper ut gjennom det de forbruker.

I Europa må fabrikkene betale avgift for utslippene sine, men varene vi får fra Kina og andre vekstland har ingen karbonpris på seg.

– Dersom du kjøper julepynt laget i Norge betaler du også for CO2 som slippes ut i produksjonen. Men kjøper du samme julepynt laget i Kina, så betaler du ikke for utslippene, påpeker Hertwich, som mener denne klimaskatten burde være lik overalt.

Spikk selv!
BIs Arnulf mener det blir feil hvis Norge og andre vestlige land skal presse Kina til å bruke mindre energi og forurense mindre.

– Hvorfor skal de spare energi for at vi skal fortsette å bruke energi på det nivået vi gjør? Det spørsmålet er merkelig stilt fra vår side, påpeker Arnulf. Han mener for øvrig at Kina nå gjør mye for å utvikle miljøvennlig teknologi. Uansett, sier han, er det vi i Norge som må ta ansvaret for utslippene som skyldes vårt eget forbruk, ikke Kina.

– Det er merkelig at det skal være kinesernes skyld at de selger oss varer så billig at vi ikke klarer å la være å kjøpe dem, påpeker han.

– I miljøpolitikkens ånd kan man si at man må gå ut å spikke julegavene sine selv, oppfordrer Arnulf.