Saken oppdateres!

– Stortingets tradisjonsrike julelunsj var planlagt 20. desember. Ut fra en samlet vurdering av smittevernhensyn og at Stortinget fyller en kritisk samfunnsfunksjon, er det nylig besluttet å avlyse julelunsjen også i 2021, slik den ble i 2020. Arrangementet samler normalt mellom 600 og 800 deltakere på et ganske begrenset areal, sier sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen i Stortingets Ledelsessekretariat til NRK.