Boligprisene steg med 0,6 prosent i juni, korrigert for sesongvariasjoner, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

Men nominelt falt prisene med 0,2 prosent i juni. , som normalt er en måned med lav aktivitet i eiendomsmarkedet.

- Vil fortsette

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent.

– Den moderate prisutviklingen i det norske boligmarkedet fortsetter i juni. Trenden med moderat prisvekst har vart sammenhengende i over et år, og det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette utover i året, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

- Tregere salg

- Juni bekrefter trenden vi har sett over tid med at det tar lengre tid å selge boliger nå enn på flere år. Hovedårsaken er at det har over en lang periode vært mange boliger til salgs, noe som gjør at kjøperne kan bruke god tid på vurderingen om de skal legge inn bud

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, har følgende kommentar.

- God stemning og kjøpekraft

- Boligmarkedet er stadig preget av god stemning, god kjøpekraft og god omsetning. Prisbildet er stort sett som forventet i et godt balansert marked.

Han mener det noe lavere omsetningsvolumet sammenlignet med juni 2018 skyldes to røde langhelger i juni 2019.

- Tilbudssiden ved inngangen til juli er høy, og aktivitetsnivået blir trolig noe høyere enn normalt i sommer. Mange boliger til salgs betyr normalt mindre prispress, dog er det noe usikkerhet knyttet til Oslo som har en relativt sterkere prisutvikling enn landet for øvrig, sier Carl O.Gevin