Norge har blant de strengeste innreisereglene i Europa, men i forrige uke kom regjeringen med en liten lettelse.

Kjærester i utlandet kan søke til Utlendingsdirektoratet om å besøke Norge. For å slippe inn må man dokumentere at:

  • Man er kjæreste med noen som er bosatt i Norge
  • Kjæresteforholdet har vart i minst ni måneder
  • Partene har møtt hverandre fysisk før
  • Man er selv bosatt i EØS-området eller i Storbritannia
  • Begge parter er over 18 år

Lettelsen var ikke et helsefaglig råd, erkjenner justisdepartementet lengre ned i saken.

Lettelsen ble presentert av en entusiastisk Venstre-leder, som like etter fortalte Nettavisen at det var en uvant nyhet å meddele.

Sterke reaksjoner

Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros, reagerte umiddelbart i Trønderdebatt på at regjeringen setter krav til hva som er et godt nok kjæresteforhold for innreise.

«Det å møte folk med slik mistillit er en oppskrift på sosial uro og fremmedgjøring», skriver han.

Les her: Det var visst uaktuelt å stole på at folk som får besøk av kjæresten, faktisk er kjæresten

Nettavisen har snakket med fire jurister, og alle er kritiske. Noen av dem fikk tilnærmet bakoversveis da de hørte om regelen.

De trekker fram en rekke forhold de mener er kritikkverdige:

  • Kriteriene er vilkårlige
  • Kjærestebegrepet er juridisk utydelig
  • Det er vanskelig å dokumentere når et forhold startet
  • Det strider mot EØS-avtalen å forskjellsbehandle EØS-borgere
  • Regjeringen gir ikke klagerett på avslag

– Etter at Bent Høie tidligere i pandemien gikk ut og ba unge, single mennesker om ikke å ha tilfeldig sex trodde jeg terskelen for statlig inngripen i den personlige sfære var satt.

– Men denne gangen har regjeringen prestert å ta det ett skritt videre ved å tilnærmet detaljregulere verdien av en kjæresterelasjon i forskrifts form, sier Helge Morset i Den internasjonale juristkommisjonen.

I en SMS-utveksling med Nettavisen sier UiO-professor Mads Andenæs at regjeringen ikke bryr seg om grunnleggende rettsregler.

– Det er klart EØS-stridig. Vi må få se rådene politikerne får. De holder ikke.

– Hva tenker du om at regjeringen setter noe sånt til livs, og presenterer det med største selvfølge?

– Bryr seg ikke om grunnleggende rettsregler, svarer han kort.

– Komisk

Dag Sørlie Lund, som er advokat i Hjort og EØS-spesialist, mener regelen er komisk.

– Det er vanskelig å forstå hvordan dette skal håndheves. Man har ikke alltid dokumentasjon på når et forhold starter og det er heller ingen faste kriterier for når et forhold starter.

– Neste spørsmål er: Hvordan skal det dokumenteres? Skal man legge fram et kjærlighetsbrev med dato? Eller bruke Facebook for å vise at man har møttes fysisk før? spør han retorisk, og legger til:

– Den praktiske siden av det blir litt komisk - at myndighetene skal kontrollere hvor lenge man har vært kjærester.

Andenæs-kollega og jussprofessor Hans Petter Graver mener regelen er diskutabel.

– Det er fint at man liberaliserer og slik åpner for at flere kan få oppfylt kravet til respekt for sitt familieliv.

Les også: Norsk professor advarer: - Jeg kan lage korona-viruset på fire måneder

– Når det gjelder kravet til kjæresteforhold, så kan man diskutere om det er forsvarlig å trekke en slik grense som regjeringen gjør. Det er prinsipielt sett diskutabelt at staten blander seg bort i å definere hva som utgjør et kjæresteforhold, sier UiO-professoren.

EØS-stridig

EØS-borgere har i utgangspunktet retten til å bevegelse og oppholde seg i EU- og EØS-land, men dette har Norge begrenset av smittevernhensyn.

At EØS-borgere kan diskrimineres basert på kjæresteforhold i Norge kan være ulovlig, mener Sørlie Lund.

– Igjen forstår jeg ikke hvorfor myndighetene har laget denne kategorien «kjærester» som de mener skal behandles annerledes enn andre EØS-borgere. Etter min vurdering reiser dette bare nye spørsmål om lovligheten av disse tiltakene.

Også Morset, som leder Det internasjonale juristkommisjonens ad-hoc utvalg om koronalovgivning, mener dette kan være EØS-stridig.

Les mer: MDG forklarte smellen med denne maskinen: – Står for en brøkdel

Han mener også det er merkelig at når man først prioriterer kjærester, så skiller man mellom kjærester i EØS-land og kjærester utenfor, uten å gi en faglig begrunnelse.

– Regjeringen har valgt å diskriminere og forskjellsbehandle kjærester og familie utenfor EØS, uten å gi noen nærmere begrunnelse for dette.

– Denne lille gruppen har nå levd uten fysisk kontakt med sine kjære over lang tid, på toppen av all annen isolasjon vi har blitt pålagt det siste halvannet året. Slike alvorlige inngrep i retten til respekt for privatliv og familieliv, som er nedfelt i både Grunnloven og menneskerettighetene, krever samvittighetsfulle vurderinger av nødvendighet og forholdsmessighet.

– Per tidspunkt har ikke regjeringen engang klart å legge frem en estimert positiv smittevernseffekt av inngrepene mot denne lille gruppen med mennesker, som eventuelt må gå til domstolen for å oppnå et minimum av rettssikkerhet.

Graver fra UiO kritiserer også at det ikke er noen klagemulighet på søknader som avslås.

– Kravet til forhåndsgodkjenning gjør dessuten at det er snakk om å treffe enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det strider da mot grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper å frata parten klageadgang på vedtak som treffes, sier han.

– Ligger ingen glede i det

Nettavisen har ikke lykkes i sine forsøk på å få justisminister Monica Mæland i tale om kjæresteregelen, men har vært i kontakt med statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i justisdepartementet.

Han forklarer at målet er å åpne opp samfunnet gradvis, men at smittesituasjonen er krevende i flere andre land.

– Det betyr at vi har måttet ta en del grep som har gjort det vanskeligere for noen, blant annet kjærester og besteforeldre for å nevne noen – men også andre. Det ligger ingen glede i det. Gjennom hele pandemien har vi måttet balansere nødvendige hensyn som sikring av mattilførsel og andre nødvendige varer opp mot vanlige folks rett til bevegelse og samvær på tvers av landegrenser.

Les også: Politidirektoratet gransker utbetalinger til Norsk Narkotikapolitiforening

– Hvordan skal man dokumentere at man er kjærester og har vært sammen i minimum ni måneder?

– Dette er et skjema man fyller ut og som sendes til behandling, og det er basert på opplysninger man selv oppgir. Det er delvis tillitsbasert, men hvis det er noe galt med skjemaet så får man reagere på det.

Les også: Frp til frontalangrep på Høyre etter MDG-frieri: - Har de mistet prinsippene helt?

– Men man har jo ikke klagerett?

– Nei, det var vesentlig at ordningen kunne etableres raskt og at den ble enkel og lite ressurskrevende for utlendingsforvaltningen. På den måten kan vi unngå lengre saksbehandlingstider i denne helt spesielle situasjonen, hvor UDI allerede er under stort press som følge av en betydelig økt arbeidsmengde på grunn av pandemien.

– Var det et helsefaglig råd å innføre denne kjæresteregelen?

– De helsefaglige rådene har lenge vært å være restriktive på innreise, av hensyn til smittevern, og at gjenåpningen skal være gradvis. Og så er det selvsagt en politisk avgjørelse hvem man åpner for og når, slik at man gjør det gradvis.

– Har dere lov til å diskriminere mellom EØS-borgere på denne måten? Etter om de er kjærester med noen i Norge eller ikke?

– Utgangspunktet er fri bevegelighet i EØS-området, men nå er vi i en spesiell situasjon som gjør at vi har restriksjoner vi normalt ikke ville hatt, og det har vi adgang til. Og så er det et utgangspunkt at vi går gradvis fram, og nå har vi prioritert kjærester.

– Hvorfor diskriminerer dere mellom kjærester i og utenfor EØS-området?

– Vi har forpliktelser overfor EØS, og mener det er mest naturlig. De er våre naboland, så det er også naturlig av den grunn. I tillegg har vi god oversikt over smittesituasjonen der.

Hvis du vil ha kjæresten din i utlandet på besøk, og dere oppfyller regjeringens krav, kan du søke om det her. Lykke til!