Gå til sidens hovedinnhold

Jurymedlem: Dette skjedde bak lukkede dører da juryen avgjorde Eirik Jensen-saken

Drama på bakrommet:

Jurymedlem Mirian Yanira Befring ønsker å dele noe av det som foregikk i all hemmelighet da juryen diskuterte skjebnen til Eirik Jensen

OSLO (Nettavisen): Mandag kunne hele Norge bevitne et utrolig rettslig drama da juryen frikjente den tidligere polititoppen Eirik Jensen for grov narkotikakriminalitet.

Han ble likevel kjent skyldig for posten som omhandlet grov korrupsjon. Etter én time og 20 minutter ble avgjørelsen annulert. De tre fagdommerne mente enstemmig at juryavgjørelsen var feil og at Jensen utvilsom er skyldig i hele tiltalen.

Bakgrunn: Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel i tingretten

Fem dager i forveien hadde de ti jurymedlemmene sittet cirka 37,5 effektive timer og diskutert Jensens skjebne, i en såkalt rådslagning. Han risikerte 21 års fengsel.

I praksis ville det bety resten av livet bak murene for 61-åringen.

- Gikk til tider hett for seg

Periodevis var det ampert på juryrommet i Borgarting lagmannsrett.

- Det var temperatur, det var det. Til tider gikk det hett for seg og det ble argumentasjoner fra alle kanter. Det var noen virkelige store diskusjoner, men til slutt landet alle på et standpunkt, sier jurymedlem Mirian Yanira Befring til Nettavisen.

Les også: Jensen hadde pakket bagen og var klar til å gå i fengsel

- Selv om det var noen hete diskusjoner var vi disiplinert med å rekke opp hånden og ventet på å få ordet. Når det var uenighet mellom konkrete personer adresserte vi vårt syn til den det gjaldt.

De ti jurymedlemmene satt i nesten fem måneder i retten. Rundt 120 vitner forklarte seg. I tillegg til hasjsmugleren Gjermund Cappelen og Jensen. Flere tusen sider med dokumentasjon ble lagt frem. En del av temaene i retten ble også hemmeligholdt og gikk for lukkede dører.

Les også: Slik fungerer juryordningen

Jurymedlemmene hadde ikke tillatelse til å snakke om saken med noen utenfor gruppen. Men da de trakk seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet, fikk de med seg store mengder med dokumenter. I tillegg hadde mange store mengder med egne notater.

- Da vi hadde rådslagningen kom de fleste til et nivå der de var veldig engasjert i diskusjonen. Men det er kanskje naturlig når vi har sittet fem måneder med saken uten å kunne si noe om den. Da får man ut alt som er på hjertet. Det er den muligheten vi har, sier Befring.

Les også: Eirik Jensen i sjalusidrama - eks-samboeren nektet å forklare seg i retten

Én stemme berget Jensen

Et annet jurymedlem Nettavisen har snakket med hevder at det fredag kveld var tre personer i juryen som argumenterte «positivt» for Jensen, og frikjennelse for hele tiltalen. Dermed skal juryen på dette stadiet ha vært én stemme unna å få de nødvendige fire (av ti) for å få en frikjennende avgjørelse.

Denne informasjonen er også mottatt av andre personer som ikke var del av juryen, som Nettavisen har snakket med. Nettavisen får også opplyst at det i løpet av helgen var en hard dragkamp mellom de ulike synene.

Tidligere denne uken omtalte også Dagbladet at juryen endte med å stemme seks mot fire på skyldspørsmålet om grov narkotikainnførsel. Flertallet mente han var skyldig, men det kreves syv av ti stemmer for å bli felt med juryordningen. Dermed ble han frikjent på dette punktet. Syv av ti stemte for fellelse på korrupsjonsposten.

Les også: Ekspert: - Eirik Jensen har grunn til å være skuffet

Nettavisen får også bekreftet at oppussingen av badet til Jensen på Fenstad gård, som Cappelen skal ha stått bak "for lang og tro tjeneste", var avgjørende for korrupsjonsdelen av tiltalen da juryen stemte.

Den falske såkalte «Frank Olsen-kvitteringen» skal også ha blitt trukket frem i Jensens disfavør under noen av de heftige diskusjonene.

Cappelens fingeravtrykk skal ha blitt funnet på kvitteringen. En falsk signatur fra hasjsmugleren var også på den. Skriftanalyser fra Kripos støtter Cappelens forklaring om at det er han som har signert med «Frank Olsen».

Jurymedlemmet som ikke ønsker å stå frem forteller til Nettavisen at enkelte i juryen også var pådrivere for sitt syn i saken. Minst én av disse skal ha argumentert for at det er Jensen som har fortalt sannheten.

Intervju med Jensen: Har forberedt seg på et liv i fengsel

Ulike syn på saken førte til dårlig stemning i gruppen. Befring opplevde også at noen av jurymedlemmene hadde rare eller merkelige argumenter.

- Folk i juryen hadde ulike oppfatninger, og var i ulike prosesser i avgjørelsen. Det var ikke direkte krangling, men da det ble opphetede diskusjoner var vi enige om å se saken fra alle ulike vinklinger, sier Befring.

Hun understreker at hun ikke ønsker å kommentere Nettavisens opplysninger fra anonyme kilder.

Fra arkivet: Denne kvitteringen kan felle Eirik Jensen

Hadde prøveavstemning

Nettavisen er også kjent med at juryen i starten av rådslagningen hadde en prøvevotering.

- Resultatet av denne avstemningen ble «ulikt» det som ble sluttresultatet. Men jeg ønsker ikke å si nøyaktig hva det var. Vi ble enige om ikke å fortelle om det til utenforstående, sier Befring.

Søndag kveld, etter timelange diskusjoner, hadde de aller fleste i juryen konkludert. De bestemte seg likevel for å vente med den endelige voteringen til mandag morgen, slik lagdommer (hoveddommeren i saken) Kristel Heyerdahl hadde oppfordret under sin rettsbelæring.

- Vi fikk jo beskjed om ikke å stresse, og å ta den tiden vi trengte. Etter søndagens diskusjoner var mange slitne, og vi ble enige om ikke å stemme bare for å stemme. Så vi gikk hjem og tenkte oss ekstra godt om. For min del var det viktig å vite at det jeg stemte var noe jeg kunne stå for, sier Befring.

Fra arkivet: Eirik Jensens samboer: - Ventetiden er det verste

- Hva stemte du?

- Det ønsker jeg ikke å si. Det var hemmelig votering, noe vi var enige om at det skulle være.

Da juryen trakk seg tilbake fikk de ikke lov å kommunisere med noen andre under rådslagningen, selv om de fikk tillatelse til å gå hjem hver dag.

Hvis de skulle på toalett var det med følge av en rettsbetjent. Det var bare én som fikk gå om gangen. Toalettene ble også kontrollert av rettsbetjentene mellom hvert dobesøk for å forsikre at det ikke vare flere personer der.

To rettsbetjenter passet på de ti jurymedlemmene da de hadde felles luftepauser på taket av bygget til Borgarting lagmannsrett midt i Oslo sentrum. Måltidene bestod av enten bagetter eller salater, forteller et jurymedlem til Nettavisen.

Fra arkivet: Derfor ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Mandag morgen klokken 09.00 startet juryen med å diskutere litt til, før de alle avga sin endelige stemme.

- Det var bare vi som hadde resultatet. Dommerne visste ingenting, sier Befring.

Klokken 10.31 fikk Nettavisen opplyst at juryen hadde konkludert. Klokken 10.39 var nyheten ute. Hele Norge ventet spent på hva som skulle skje i rettssalen klokken 13.00. Ikke minst Jensen som risikerte 21 års fengsel.

- Hvordan påvirket det deg at Jensen risikerte lovens strengeste straff?

- Jeg visste det var et stort ansvar å ta. Det gjelder et menneskes liv. Derfor var det ekstra viktig at vi diskuterte saken grundig, og at vi hadde flere runder på de ulike temaene, sier Befring som selv bestemte seg mandag morgen.

- Jeg er bevisst på at jeg ikke kan tenke på konsekvensene selv om det er snakk om en lang fengselsstraff. Det var heller ikke vår jobb. Juryen skulle vurdere skyldspørsmålet. Straffeloven er som den er og det var ikke noe vi kunne gjøre noe med.

- Alle gjorde sitt beste

Like over klokken 13.00 var resultatet fra juryen klart. Klokken 14.20 ble juryavgjørelsen annullert, eller, kjennelsen ble satt til side av fagdommerne, som det heter.

- Var det nederlag for juryen at fagdommerne overprøvde det dere kom frem til?

- Jeg synes ikke det. De er jurister og kan dette bedre enn oss. Det betyr bare at vi i juryen har sett saken fra et annet synspunkt enn dem.

- Men fagdommerne mener at Jensen utvilsomt er skyldig. Som jury frikjente dere ham for den groveste tiltaleposten. Hva tenker du om det?

- Jeg ser ikke på det som nederlag. Jeg gjorde min jobb, og alle gjorde sitt beste. Det er dommerne som vet hva de skal gjøre og hva som er riktig. Det er de som har den juridiske kompetansen, sier Befring.

- Det hele gikk jo veldig fort da dommeren sa at kjennelsen ble satt til side, så jeg rakk ikke å tenke så mye over det heller. Jeg forholder meg til at min jobb er gjort, og nå er det over for vår del.

Jensen ble pågrepet i garasjeanlegget på politihuset i Oslo 24. februar 2014. Snart fem år er gått. To rettsrunder er unnagjort. Det har vært en massiv mediedekning av saken. Mange tusen artikler er skrevet om en av norgeshistoriens mest omtalte og omdiskuterte rettssaker i moderne tid.

I ankesaken har det vært mye hemmelighold, mystifisering og nysgjerrighet rundt juryen. Den siste i norsk historie. Nettavisen omtalte også den hemmelige jurylisten dagen før ankesaken. Noe samtlige riksmedier fulgte opp dagen etter.

Det ble også mye oppmerksomhet da Nettavisen gjorde det kjent at ett av jurymedlemmene ble erklært inhabil av Borgarting lagmannsrett.

- Hvordan har det vært å forholde seg til mediedekningen?

- Jeg hadde løyet om jeg sa at jeg ikke har fått med meg noe av det som har stått i media. Det er rett og slett umulig. Men jeg har bevisst unnlatt å oppsøke artikler om saken på nettet.

- Jeg har vært bestemt på at jeg skal forholde meg til det som kommer frem i retten. Dessuten er det ikke alt media har fått med seg. Og deler av saken har gått for lukkede dører.

Ville ikke se på de tiltalte

- Hvilket inntrykk fikk du av Jensen og Cappelen da du så dem for første gang i retten?

- Jeg dannet meg ikke et inntrykk med en gang. Men både da Cappelen og Jensen var i vitneboksen valgte jeg ikke å se på dem. Jeg ville heller høre hva de hadde å si, uten å bli påvirket av ansiktsuttrykkene deres, sier Befring.

- Jeg ønsket sterkt å danne meg en oppfatning av hva de sa, ikke av hvordan de uttrykket seg med kroppsspråket. Min jobb var å vurdere bevisene som ble lagt frem.

Befring, som også er journalist og fotograf i NRK, satt på fremste rad i juryen. Hun hadde bokstavelig talt Jensen få meter foran seg i nesten fem måneder, mannen hun muligens skulle sende i fengsel i 21 år.

Like bak Jensen satt Cappelen.

- Jeg prøvde så godt jeg kunne ikke å se på dem. Men det var annerledes med alle andre vitner, aktoratet og forsvarerne. Jeg ville heller ikke komme i en situasjon der de så på meg med medlidenhet og jeg møtte blikket deres.

Etter at juryavgjørelsen ble annullert anket Jensens forsvarer John Christian Elden avgjørelsen til Høyesterett. Statistisk sett vil den bli avvist.

Da er det i så fall klart for et tredje rettsdrama med Jensen vs Cappelen. 21 år i fengsel vs frihet. En eventuell ny ankesak er ventet å bli berammet tidlig i 2020.

Ble dømt til 21 års fengsel

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

– Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet, leste tingrettsdommer Kim Heger da dommen kom i forrige runde.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger