Gå til sidens hovedinnhold

Jusprofessor støtter asylforslag fra Tybring-Gjedde

Jusprofessor  Mads Andenæs støtter en FN-finansiert mottaksstruktur.

Frps Christian Tybring-Gjedde vil avslutte den nasjonale behandlingen av asylsøknader og opprette ett felles FN-finansiert europeisk asylmottak, fortrinnsvis i Tyrkia.

Det vil bli stort:

- Mottaket må kunne ta hånd om dem som til enhver tid søker om beskyttelse og antallet vil derfor variere avhengig av behovet som melder seg. Med bakgrunn i det svært høye antallet flyktninger vi i dag opplever, er det ikke unaturlig å legge til rette for en mottaksstruktur som kan håndtere og huse én til to millioner asylsøkere, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

- Veldig godt forslag
Jus-professor Mads Andenæs følger Tybring-Gjedde langt på vei:

- Tybring-Gjedde har helt rett i at Norge må bidra mer til å løse flyktningproblemene, også utenfor Norges grenser, sier Andenæs til Nettavisen.

- Det er ingen tvil om at hvis det finnes en løsning i nærheten av hjemlandet til flyktningene, kan det både være bedre for flyktningene og billigere enn å motta dem i for eksempel Norge. Sånn sett er dette et veldig godt forslag, og det er bare å presse på for å få satt av penger til å bistå, for eksempel FNs høykommissær for flyktninger og forskjellige hjelpeorganisasjoner, i deres arbeid, understreker Andenæs.

- Grunnleggende og ubetinget positivt

- Hva er positivt og negativt med et FN-finansiert asylmottak?

- Det er mange spørsmål ved dette som jeg ikke har oversikt over. Men det er grunnleggende og ubetinget positivt til å bidra med mer midler til FN og arbeidet til andre hjelpeorganisasjoner, mener han.

- Færre vil søke asyl til Norge

- Hvilke konsekvenser vil dette kunne få for Norge?

- At dette rent faktisk vil kunne innebære at færre søker asyl i Norge, må være en god ting - hvis det er bedre for flyktningene å være nær hjemlandet sitt.

- Urimelig å samle to millioner

- Ser du noen haker ved dette forslaget?

- Jeg synes det er positivt med et så hyggelig forslag fra Tybring-Gjedde. Jeg har stor tillit til ham som en ærlig og skikkelig mann, som prøver å gjøre det beste ut av sin stilling.

- Hvis man skulle samle to millioner asylsøkere på ett sted – hva er positivt og negativt med det?

- Jeg tolker ikke forslaget dithen, det er ikke snakk om en leir – men en mottaksstruktur. Det ville være helt umulig og upraktisk å samle alle på et sted, sier Andenæs.

Professoren sier at han er politisk uavhengig.

Ap: - Dårlig idé

Aps innvandringspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, er av en helt annen oppfatning:

- Det høres ut som en dårlig ide. Du kan ikke slå deg til ro med at mennesker på flukt og i nød skal leve i flyktningeleire. Jeg har møtt mennesker som er fjerde generasjon i flyktningerleir. Det er en tragisk situasjon. Lange opphold i mottak og leire motvirker også integrering i samfunnet, sier Sivertsen til Nettavisen.

Han mener dette er dårlig fundert:

- Forslaget er fra Tybring-Gjedde er dårlig fundert og uten rot i virkeligheten. Hvis han mener alvor, får han konkretisere det og fremme det i Stortinget. Da vil det være mulig å ta stilling til det.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken