Gå til sidens hovedinnhold

Jussprofessor: – Alle Frp-statsråder bør erklære seg inhabile i Krekar-saken

Både statsminister Erna Solberg (H) og alle Frps statsråder må fratre dersom Krekar-saken skal behandles av Kongen i statsråd, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Fremskrittspartiets valgløfter om å få Krekar ut av landet innen 100 dager dersom de kom til makten, gjør at alle partiets åtte statsråder bør erklære seg inhabile hvis utleveringssaken ender hos Kongen i statsråd, mener Bernt, som er professor i offentlig rett ved Universitet i Bergen (UiB) og ekspert på habilitetssaker.

– Det skal relativt mye til for en politiker å bli inhabil, og det er ikke nok å ha kommet med forhåndsstandpunkter i ulike saker. Men Frp-statsrådene er i en situasjon hvor de har gitt et valgløfte der de klart og tydelig «binder seg til masten» om utfallet i en sak som angår en enkeltpersons rettssikkerhet. Uansett om man liker mulla Krekar eller ikke, har han samme krav på en uhildet vurdering av sin sak som alle andre, sier Bernt til NTB.

Onsdag ble Krekar pågrepet av PST. Formålet er å sikre utlevering. Høyesterett fastslo onsdag at den omstridte islamisten kan utleveres til Italia, hvor han er siktet for terrorplanlegging.

Les også: Krekar kan utleveres

Som Trump og Clinton

Bernt trekker en parallell til den kommende amerikanske presidenten Donald Trump, som under valgkampen uttalte at han ville straffeforfølge sin konkurrent Hillary Clinton dersom han kom til makten.

– Det gjør jo at han ville være inhabil til å ta stilling til om det skulle reises en tiltalte mot Clinton. Det er ganske parallelt til Krekar-saken, der Frp-statsråder har uttalt seg konkret om en persons forhold og hva som skal skje med ham, sier Bernt.

Når det gjelder statsminister Erna Solberg (H) mener Bernt at hun opplagt er inhabil, siden Krekar tidligere er dømt for å ha truet henne. Solberg har også uttalt at det nå gjøres vurderinger av hennes habilitet i saken.

Mulig settestatsråd

Ifølge forvaltningsloven gjelder habilitetsreglene i utgangspunktet ikke for regjeringsmedlemmer i statsråd. Bernt mener likevel det vil være uklokt av Frps statsråder og Solberg å insistere på å behandle saken.

– Justisdepartementets lovavdeling har i flere saker sagt at når en minister møter i statsråd, så gjelder ulovfestede prinsipper om inhabilitet. Uansett hva man mener om jussen her, så vil det være svært uheldig om disse statsrådene skal være med og avgjøre saken, sier Bernt.

Faren vil da trolig være stor for at det kommer et søksmål fra Krekars advokat med påstand om ugyldig vedtak på grunn av habilitet, mener han.

Utleveringssaken ligger nå til behandling i Justisdepartementets sivilavdeling. Dersom justisminister Anders Anundsen (Frp) blir erklært inhabil, må det settes inn et settestatsråd før departementet kan ta en avgjørelse, påpeker Bernt.

Departementet opplyser til NTB at spørsmålet om habilitet er et diskusjonstema i saken, men at det ikke er trukket noen konklusjoner så langt. (©NTB)

Les også: Meling vil klage til Justisdepartementet

Reklame

Den superpopulære solsengen blir raskt utsolgt