Loven skal gjøre det enklere å sette i verk tiltak som anses som nødvendige i den ekstraordinære situasjonen landet står i. Regjeringen kan bruke den til å nedsette regler som ellers måtte ha blitt vedtatt i Stortinget.

Einarsen bruker ord som hemmelighetskremmeri og lite demokratisk når han overfor Dagbladet beskriver prosessen rundt kriseloven de siste dagene.

– Det er en grunn til at man har høringer og ikke minst offentlig debatt slik at det er mulig å komme fram med motforestillinger. Jeg har ikke så veldig stor tro på at de som forbereder en sånn fullmakt, har tilstrekkelig tid til å sette seg inn i problemstillinger som berører menneskerettighetene og grunnloven, sier Einarsen, som er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge.

(©NTB)