Kritikken har haglet mot politidirektør Benedicte Bjørnland etter at politidirektoratet i forrige uke instruerte politiet over hele Norge om å gripe inn mot brenning av Koranen.

Nå forsvarer justisminister Jøran Kallmyr den omstridte koran-ordren til Nettavisen.

Ordren om å avverge «skjending av Koranen» ble gitt i forkant av at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) demonstrerte i Kristiansand forrige fredag.

– Påtalemyndighetene har vurdert at å brenne Koranen kan skli over til å være en kriminell handling. Politiet er forpliktet til å avverge kriminelle handlinger, sier Kallmyr til Nettavisen.

– Uansett grep politiet inn med hjemmel i politiloven, ikke instruksen.

Det får advokat og ekspert på ytringsfrihet Jon Wessel-Aas til å steile.

– Enten har han ikke forstått hva det dreier seg om eller så er han ikke er villig til å sørge for at politiet holder seg innenfor grunnloven, sier Wessel-Aas til Nettavisen.

– Det er ren ansvarsfraskrivelse.

Kommentar: - Politidirektøren må komme med en bedre forklaring på ordren om å stanse koranbrenning

Påtalemyndighetenes vurdering

Til Nettavisen forklarer justisministeren at bakgrunnen for politidirektoratets instruks var en vurdering fra påtalemyndighetene.

– Politidirektoratet har opplyst til meg at de har forelagt spørsmålet for påtalemyndigheten som har gitt en vurdering som de har fulgt når de utstedte ordren. Det er påtalemyndighetens vurdering. Da kan ikke jeg overprøve det, sier Kallmyr.

– Det påtalemyndighetene har vurdert er om en slik brenning av Koranen kan være straffbart. Ikke om det er akseptabelt med forhåndssensur.

Kallmyr understreker flere ganger gjennom intervjuet at dette ikke er hans egen mening.

– Noen hevder det er grunnlovsstridig, mens påtalemyndighetene hevder noe annet. Så er det slik at min egen mening er at det ikke er forbudt å brenne Koranen, som jeg har gitt klart uttrykk for, sier justisministeren.

– Jeg har sagt at jeg registrerer at de mener det, ikke at jeg er enig med dem.

Ansvarsfraskrivelse

Advokat og ytringsfrihetsekspert Jon Wessel-Aas reagerer sterkt på justisministerens svar.

– Dette viser at han enten ikke har forstått hva det dreier seg om eller så viser det at han ikke er villig til å sørge for at politiet holder seg innenfor grunnloven. Det er alvorlig av en justisminister.

Han kan nesten ikke begripe at justisministeren viser til påtalemyndighetene.

– Det er jo ikke påtalemyndighetene som er parten her, det er politidirektoratet og politiet, som er direkte underlagt ham. De er ikke uavhengig i det hele tatt, tvert imot er han deres øverste politiske leder, sier en oppgitt Wessel-Aas.

– Det er ren ansvarsfraskrivelse.

Forpliktet til å avverge

Justisministeren mener på sin side at politiet ikke har noe annet valg enn å følge påtalemyndighetenes vurdering.

– Politiet viser til at de har en plikt til å forhindre kriminelle handlinger. De har en avvergingsplikt, sier Kallmyr.

– Da er de forpliktet til å avverge en kriminell handling. Så er det store spørsmålet at man ikke er sikker på om det er en kriminell handling.

På spørsmål om hvordan politiet skal håndheve dette sier justisministeren:

– Ifølge politidirektoratet må hvorvidt det er en kriminell handling bero på en konkret vurdering på stedet.

Forbudt med forhåndssensur

Det mener advokat Jon Wessel-Aas er grunnlovsstridig når det gjelder ytringer.

– Når grunnloven har et forbud mot forhåndssensur, så er det i praksis et forbud mot nettopp å avverge en ytring, selv om denne skulle vise seg å være kriminell i etterkant.

– Selv om noen skulle ytre noe som vil straffeforfølges som hatefullt den ene dagen har ikke politiet anledning til å avverge den samme ytringen neste dag, forklarer Wessel-Aas.

– Da må det opprettes ny sak på det i etterkant, ellers er det forhåndssensur.

Ikke forhåndssensur

Den kritikken mener justisministeren er irrelevant.

– Det er uansett en teoretisk problemstilling, for den konkrete episoden ble ikke stanset med bakgrunn i operasjonsordren fra politidirektoratet, men på grunnlag av politiloven, opplyser Kallmyr.

Fredag sa justisministeren til Resett at «politiloven gir politiet myndighet til å sette vilkår for demonstrasjoner, under henvisning til offentlig ro og orden».

– Det ble ikke brukt noen forhåndssensur, slik jeg har fått opplyst om situasjonen i hvert fall, de har brukt politiloven på stedet for å opprettholde ro og orden, sier han til Nettavisen.

Vrir seg unna

Advokat Jon Wessel-Aas mener den forklaringen virker anstrengt og at det egentlig handler om Koranen.

– Å vurdere hva som har skjedd der og da på stedet, der vil jeg nødig være veldig bastant, men slik jeg har forstått det var vilkåret for demonstrasjonen at man ikke kunne drive med åpen ild, sier Wessel-Aas.

– Det høres veldig anstrengt ut. Det høres ut som dette er rett inn mot brenning av Koranen.

Han mistenker at politiet i praksis grep inn på bakgrunn av den omstridte ordren.

– Betyr dette at de ville nektet et fakkeltog på julaften eller andre tider på året, altså at ild generelt er forbudt? spør Wessel-Aas.

– Når de har den instruksen i bunn virker dette som en måte å vri seg unna, at det egentlig er den instruksen de har håndhevet.

Tok en vurdering på stedet

Justisministeren vil ikke gå med på at politiet handlet på bakgrunn av instruksen og viser til vakthavende politimyndighet på stedet.

– Jeg regner ikke med at jeg får opplyst skinnbegrunnelser.

– Hvis man vil ha flere detaljer må man snakke med Agder politidistrikt, men jeg har fått opplyst at de tok en vurdering på stedet for å stanse en situasjon, sier Kallmyr.

– Det er forsåvidt ikke så uvanlig.

Vil be om utredning

Kallmyr vil heller ikke instruere politidirektoratet, slik tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) gjorde mot de kontroversielle narkorazziaene i 2013.

– Politiet selv må vurdere hva operasjonsordren skal være. Det ville vært veldig uheldig om justisministeren skulle legge seg opp i akkurat det.

Han anerkjenner likevel behovet for å se nærmere på spørsmålet og sier han vil be om en utredning fra lovavdelingen.

– Vi har et behov for å få avklart hvorvidt dette er en kriminell handling. Derfor vil jeg vil be lovavdelingen om å vurdere dette. Da får vi en uavhengig vurdering av det spørsmålet som er kimen i denne saken her, opplyser Kallmyr.

På spørsmål om det er brenning av Koranen eller politidirektoratets ordre han vil be lovavdelingen utrede svarer han:

– Da vil jeg be dem vurdere hvorvidt handlingen i seg selv er ulovlig. For hvis den er lovlig så har man ikke hjemmel for å gripe inn mot den, med mindre det er med hjemmel i politiloven da.

Tar ytringsfriheten på alvor

Til slutt sier justisministeren at ytringsfriheten er hellig for ham.

– Det er viktig for meg å understreke at vi tar ytringsfriheten på ytterste alvor. Den er hellig. Vi har aldri påstått at det er begrensninger på brenning av Koranen, men vi registrer at noen andre gjør det.