Gå til sidens hovedinnhold

Kald skulder fra egen forening

Tidligere daglig leder Jens Eirik Øvreeide i Sundal Collier Institusjonell Forvaltning er suspendert som medlem av Finansanalytikerforeningen.

Øvreeide fikk i fjor sparken av sin arbeidsgiver etter at det kom frem at Kredittilsynet avdekket at foretaket handlet i strid med flere av verdipapirfondlovens bestemmelser.Overtredelsene var så alvorlige at tillatelsen til å drive fondsforvaltning ble tilbakekalt. Selskapet og selskapets daglige leder ble i tillegg politianmeldt.Etisk Komité har på eget initiativ tatt saken opp til behandling etter mediaomtale av Kredittilsynets merknader datert 5. juli 2005 etter stedlig tilsyn hos Sundal Collier Institusjonell Forvaltning.Tillit

I en melding til pressen skriver komitèen at aktiv forvaltning forutsetter at investor har tillit til forvalterselskapet.- Brudd på lover og regler må derfor anses som alvorlig, spesielt med henblikk på bransjens avhengighet av troverdighet.Videre skriver komiteen at Øvreeide på mange måter har vist unnfallenhet som daglig leder når styret og andre ikke har forholdt seg til ham som selskapets administrerende direktør.- Det er iverksatt tiltak i selskapet som Øvreeide enten ikke var klar over eller ikke kunne påvirke. At hans reelle innflytelse neppe har vært i samsvar med hans formelle stilling som administrerende direktør, understrekes for øvrig ved at han, i strid med allmennaksjelovens regler, ikke ble innkalt til selskapets styremøter.- Selv om Øvreeide har hatt "vanskelige" arbeidsforhold som et stykke på vei må anses som en formildende omstendighet, kan dette likevel ikke frita ham for hans ansvar som daglig leder, avslutter komitèen.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett