Gå til sidens hovedinnhold

Kaller Orkla og A-pressens rubrikksatsing for feig

Agnes Beathe Steen Fosse (bildet) i eForum kaller Orkla og A-pressens rubrikksatsing for feig. Styreleder i Zett, Jan Moberg, har bedt om møte med eForums styreleder.

I en oppfølger til en artikkel som sto i Finansavisen den 22. august skriver leder av interesseorganisasjonen eForum, Agnes Beathe Steen Fosse, at organisasjonen har mer tro på Zett som en kortsiktig "fornøyelse" for Orkla og A-pressens kunder, enn som en langsiktig og lønnsom satsing for de to mediahusene.

Både leder i A-pressen Interaktiv (API) og rubrikktjenesten Zett, pluss styreleder i Zett, Jan Moberg, har tidligere uttalt til Propaganda at Internett-rubrikknettverket til A-pressen og Orkla Media er dannet for å støtte oppunder lokalavisene over hele landet.

I Finansavisen den 22. august kunne man også lese at Zett har en strategi som bygger avisannonser på papir. Derfor er det bare bilannonsører som skal få lov å kjøpe annonser kun på nettet.

- Det vi trenger nå er satsinger som tør å ta betalt for innhold på nettet og gi dette sin rettmessige verdi. Rubrikkannonsene i avis kan ikke beskyttes mot nettet gjennom å gi bort nettannonser tilnærmet gratis, eller ved å tvinge annonsørene til å kjøpe begge kanaler, sier Agnes Beathe Steen Fosse i eforum.no og hevder at Schibsted, Aftenposten og de store regionavisene har innsett dette for lenge siden.

Før hun ble leder for eForum i 1999, var Steen Fosse involvert i Finn som leder av rubrikksatsingen til Aftenposten og regionsavisene. Før Finn hadde Schibsted og Aftenposten sin første rubrikksatsing på nett, Vis@visen andre halvdel av 90-tallet. På den tiden var prinsippet å kreve plassering både i avis og på nett.

- I disse avishusene har det vært mange motkrefter mot å benytte nettets muligheter fullt ut. Når FINN.no lykkes er det fordi disse motkreftene ikke har fått råde. Tidligere var papiravisene uomtvistelig den største og mest effektive markedsplassen for boliger, stillinger og bil. Slikk er det ikke lenger. Internett-baserte virksomheter er i ferd med å bli betydelige markedsplasser og annonsører er villige til å betale for å være tilstede på disse markedsplassene. Den viktigste markedsplassen er i dag FINN.no, men de er ikke alene, mener Steen Fosse.

Hun stiller også spørsmålet "Ville Aftenposten tjent mer penger i dag og i årene som kommer om FINN.no ikke hadde eksistert?"

- Det er lite trolig. Stepstone, Tinde og andre nettsatsinger hadde fått helt andre posisjoner uten FINN.no. Det er med andre ord ikke FINN.no som er Schibsted sitt tveeggede sverd, men Internett som medium, sier hun og understreker sin påstand om at Orkla Media og A-pressen har valgt en kortsiktig strategi:.

- Zett.no kan lykkes med å oppnå en del volum i antall annonser og i bruk på kort sikt. Dette vil de lykkes med fordi avisene bak Zett fortsatt er sentrale markedsplasser for rubrikkannonser i sine regioner. Når volumet øker, vil betydningen av markedsplassen på nettet øke, fordi befolkningens adferd endres. Nettet vil bli brukt i økende grad som kilde for informasjon, kjøp og salg. Avisenes betydning som markedsplass reduseres. Annonsørene vil ikke lenger være villige til å betale for avisannonser i samme grad som tidligere og vil se seg om etter andre muligheter. Åpner ikke Zett for å velge annonsering kun på nettet vil andre aktører stå klar til å ta imot annonsørene, for eksempel FINN.no. Zett sin strategi vil med andre ord bare være en døråpner og et verktøy for markedsmodning, som andre nettbaserte tjenesteleverandører vil nyte godt av på sikt, mener hun.

Styreleder i Zett, Jan Moberg, som også er sjef for de digitale satsingene i Orkla Media, er svært overrasket over uttalelsene fra Steen Fosse.

- Hva er det eForum egentlig vil oppnå med dette utspillet? Vi synes det er merkelig at hun kommer med slike uttalelser uten å ha kontaktet oss på forhånd. Vi har bedt om et møte med eForums styreleder, sier Moberg til Propaganda.

Styreleder i eForum er Trond Svenning i IBM Global Services.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget