Justisminister Jøran Kallmyr reiste tirsdag til Australia for å delta på en internasjonal ministerkonferanse om hindring av terrorfinansiering. I forbindelse med besøket fikk Kallmyr onsdag en egen omvisning og orientering av hvordan den strenge grensekontrollen inn til Australia fungerer.

– Det er interessant for oss å se hvordan de har fått det til her, for de har klart å få fullstendig stoppet båtflyktninger fra Sri Lanka og Indonesia, sier Kallmyr til NTB i Sydneys havn.

Les også: 13 kvinner funnet døde etter forlis i Middelhavet

Interneringsleirer

Australia er heftig kritisert for måten migranter som kommer sjøveien, blir behandlet på. De blir satt i ulike interneringsleirer, flere av dem på øyer utenfor Australia. De mest omtalte har vært Christmas Island, som er foreslått åpnet på nytt i år, og stillehavsøyene Nauru og Manus.

Asylsøkerne har måttet vente i leirene mens søknad om visum behandles og blir deretter sendt tilbake til hjemlandet ved avslag, i mange tilfeller uten å ha satt foten på australsk jord i det hele tatt. Kallmyr ser fordeler ved den strenge praksisen og viser til at svært få flyktninger kommer til Australia sjøveien.

Han sammenligner situasjonen med den i Middelhavet der tusenvis av flyktninger og migranter setter ut på sjøen fra Libya i skrøpelige farkoster og plukkes opp av skip drevet av ideelle organisasjoner som setter dem i land i Europa.

– Erfaringene fra Australia er at dersom man stanser insentivet til å sette ut på havet, så stopper transportene, og da opphører også dødsfallene. I fjor var det ingen som druknet i australske farvann på grunn av dette, sier Kallmyr.

Han viser til at det i Middelhavet på samme tid omkom minst 1.800 mennesker og i 2016 minst 6.000.

Vil utfordre

Den norske justisministeren mener flyktningene i Middelhavet bør settes i land i Egypt, Tunisia eller Marokko, som i de fleste tilfellene er nærmeste trygge havn, og ikke fraktes over til Europa slik transportene foregår i dag. Han viser til at både Egypt og Tunisia er forpliktet til å ta imot migrantene etter bestemmelsene i den internasjonale sjøretten, som landene har undertegnet.

– Men det er ingen skip som frakter migrantene til disse landene, fordi NGO-skipenes hensikt er å utfordre europeisk flyktningpolitikk, og da må de jo fraktes til Europa, sier Kallmyr.

Senest i oktober sa Norge nei til å ta imot asylsøkere som kommer over Middelhavet, tross kritikk. Blant annet mente Norges Røde Kors at Norge bør ta et ansvar for å løse den humanitære utfordringen.

Inspirasjon

Kallmyr mener det bør inngås avtaler og samarbeid med landene på afrikansk side av Middelhavet slik Australia har med blant annet Indonesia og Sri Lanka. Justisministeren påpeker at Norge og EU har et godt samarbeid med Tyrkia i dag og at svært få kommer derfra.

– Ikke alt australierne gjør her, vil passe inn i Norge, men det er mye som gjøres her som er annerledes hjemme. Så da kan jeg få inspirasjon til å tenke om også vi kan tenke smartere på den problemstillingen, sier Kallmyr til NTB.

(©NTB)