Forrige onsdag ble det kjent at au pairen til justisminister Jøran Kallmyr måtte reise fra Norge 10. mai.

Hun hadde ifølge UDI bodd ulovlig hos familien Kallmyr fra 22. august til 12. oktober, noe justisministeren avviser.

UDI-vedtaket er påklaget.

Striden står om hvor au pairer har lov til å bo inntil de får time hos politiet for å levere inn sin søknad?

Au pairbyrået som Kallmyr benyttet, Energy Au Pair, er Norges største.

- Mange har blitt skremt

Daglig leder Natalia Ravn-Christensen fortviler over den situasjonen de mener UDI setter de unge damene i - når de velger å bytte familier.

- Vi håper at UDI klargjør reglene og at de igjen vil akseptere at au pairene oppholder seg hvor de vil, også hos den kommende vertsfamilien, i periode mellom vertsfamiliene, slik det har vært de siste årene, sier Ravn-Christensen til Nettavisen.

Hun forteller at mange er blitt skremt den siste uken og at den lange ventetiden hos politiet skaper trøbbel:

- Per i dag er det i Oslo ikke mulig å få time hos politiet før 4. juli. Ser vi på Bergen, er første ledige time 1. august, sier Ravn-Christensen.

- Reis hjem

Byrået håper det i fortsettelsen skal bli enklere for au pairer å skifte vertsfamilier uten risiko for å bli nødt til å forlate Norge.

Men inntil videre tar de ingen sjanser:

- Før vi har fått klar beskjed om dette vil vi be au pairer som skal skifte vertsfamilie om å reise tilbake til hjemlandet, hvis ikke de har sted å bo i Norge.

- Hva tror du blir konsekvensene av det?

- Dette blir veldig vanskelig og byråkratisk, så jeg tror ikke de som forlater Norge, kommer tilbake. Det er verdt å merke seg at de fleste au pairer som bytter familier, gjør det i begynnelsen av perioden, sier daglig leder.

- Flytt ut

Energy Au Pair står fast på at det ikke er noen lovendring, men UDI som praktiserer/tolker loven annerledes enn før, og at også Sivilombudsmannen er uenig med dem.

- For å unngå avslag på søknaden ber vi alle au pairer som har flyttet til den kommende vertsfamilie og venter på time hos UDI, flytte ut fra den kommende vertsfamilie og gi oss beskjed om de har funnet løsning på det.

Og ventetiden kan bli lang, særlig om sommeren.

Stavrum: Derfor ble Kallmyrs au pair kastet ut

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen mener UDI har skapt en usikker situasjon for sårbare au pairer med lovlig opphold i Norge.

Om Kallmyrs au pair, skriver Stavrum:

«UDI kastet henne ut på dagen er fordi kulturutvekslingen hadde begynt, «utlendingen har virket ulovlig som au pair mellom perioden 22.08.2018 til 12.10.2018. Begrunnelsen er at au pairen – selv om det ikke er bevist at den har utført arbeidsoppgaver for familien – har fått kulturutveksling ved å bo i familien.»»

Utfordringer

UDI-direktør Frode Forfang uttalte før helgen at mens man før kunne få time hos politiet på dagen for å leve au pair-søknaden, kan det nå ta flere måneder.

- Bookingtiden hos politiet skaper utfordringer i flere typer utlendingssaker. For eksempel for sesongarbeidere kan dette noen steder føre til at de ikke kommer i gang med arbeidet i tide. Dette er vi nødt til å se nærmere på, skrev han i sin blogg.

Venter på svar fra UDI

Der forklarer han det skarpe boskillet slik:

- Når regelverket sier at man verken kan bo eller jobbe hos en familie før man har levert søknaden hos politiet, er det fordi et slikt skille i praksis er vanskelig å håndheve for myndighetene. Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse.

Nettavisen tok kontakt med UDI tirsdag formiddag for en kommentar fra Forfang. UDI lar i sted enhetsleder Steinar Munch Rotevatn svare.

- De kan bo hos venner, familie eller reise hjem

- Hva er UDIs svar til au pair-byrået?

- Vi kan ikke kommentere en sak vi har til behandling og hvor vi ikke er løst fra taushetsplikten, sier Rotevatn.

- Når det gjelder informasjonspraksisen fra byråer og andre, kan ikke den avvike fra det vi informerer om på nettsidene våre og i rundskrivene. Vi vil etter hvert ta initiativ til et møte med Energy Au Pair og andre aktører for å få klarlagt dette.

- Ønsker UDI at au pairer som skal bytte familier, skal flytte hjem i mellomtiden?

- Om en au pair bor hos venner, familie, eller reiser til hjemlandet i perioden mellom to vertsfamilier, er ikke opp til UDI å avgjøre, svarer han.