Det bekrefter au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg.

Klagen er sendt inn fordi vedtaket bygger på et feilaktig faktagrunnlag da kvinnen ikke arbeidet som au pair i tidsrommet, sier Hornburg til NTB.

– Varselet om utvisning bygger på et uriktig vedtak. Da er det logisk å angripe det uriktige vedtaket, som bygger på feil fakta, for å unngå at hun blir utvist, sier Hornburg.

10. mai måtte hun forlate landet etter at UDI ga henne avslag på opphold. Kvinnen befinner seg nå i Filippinene.

Stridens kjerne er om au pairen utførte arbeid eller ikke hos familien Kallmyr i perioden fra 22. august til 12. oktober. Hun flyttet nemlig inn hos familien før hun hadde møtt opp for å levere dokumentasjon og søke om ny au pair-tillatelse hos politiet.

Kallmyr avviser at hun arbeidet hos dem i denne perioden, og sier at hun kun oppholdt seg hos dem som gjest.

Brutt forvaltningsloven

Hornburg mener UDI gjennom behandlingen av saken ikke har fulgt Forvaltningsloven. Hun sier til NRK at de ikke har undersøkt saken godt nok før de fattet vedtak.

– Jeg opplever at dette er uklart. UDI har gitt muntlig beskjed om at au pairer som ikke har det bra, ikke skal tvinges til å bo hos sin første vertsfamilie, sier Hornburg til NTB.

UDI sier til NTB at de ikke vil kommentere saken siden den fortsatt er under behandling.

Advokaten sier at hun håper UDI vil se på sine retningslinjer og tror det kan føre til at au pairer får bedre rettssikkerhet.

– Vi må få tid til å se på hennes innsigelser, men det er i alle fall grundig info om dette på våre nettsider, svarer Ingeborg Grimsmo i UDI til NTB.

Var gjest

Hornburg oppgir til NTB at au pairen i en SMS har skrevet at hun i perioden «slappet av, gikk ut med venner, var i kirken og ble kjent med familien. Familien Kallmyr ga meg all frihet til å komme og gå i huset deres som jeg ville i perioden der jeg ventet på svar fra politiet.»

Kallmyr sier at au pair-byrået opplyste ham om at au pairen kunne bo hos ham og familien, men at hun ikke kunne begynne å jobbe før hun hadde levert søknad til politiet.

Natalia Ravn-Christensen i byrået Energy Au Pair, som formidlet den filippinske au pairen, bekrefter at de ga Kallmyr beskjed om at hun kunne bo hos dem, ifølge Aftenposten.

Hun sier at UDI-ansatte har sagt til henne muntlig at au pairer kan bo hos den nye vertsfamilien, men at de ikke har lov å jobbe før søknaden er levert.

Ikke lov å flytte inn

Til VG avkrefter imidlertid Grimsmo at det er lov for en au pair å flytte inn hos en vertsfamilie før de har levert søknad til politiet.

– Det går fram av nettsiden vår at au pairen ikke skal flytte inn hos vertsfamilien før søknaden er levert politiet. Dette prinsippet gjelder også ved bytte av familie, opplyser Grimsmo.

– Hvis au pair-byrået har fått annen beskjed, er det selvsagt beklagelig.

Fikk ikke lønn

Hornburg avviser kategorisk at au pairen fikk utbetalt lønn av familien Kallmyr i den aktuelle perioden mellom august og oktober.

– Hun fikk penger til bussbilletter og hygieneprodukter. Hun laget seg sin egen mat, sier hun til NTB.

Hornburg sier imidlertid at hun ikke vet hvordan au pairen betalte for maten hun spiste. Kvinnen håper nå å kunne returnere til Norge, opplyser advokaten.