Friske meninger

Kalver og biler er ikke det samme!

IKKE DET SAMME: Sveinung Svebestad, styreleder Felleskjøpet Rogaland Agder SA, skriver om sammenligningen mellom biologiske og fossile utslipp.

IKKE DET SAMME: Sveinung Svebestad, styreleder Felleskjøpet Rogaland Agder SA, skriver om sammenligningen mellom biologiske og fossile utslipp. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix / John Trygve Tollefsen

En liten slektning var på besøk hos en bonde jeg kjenner. Han koste med kalvene i fjøset og sa så: «For en fin kalv, men vet du, denne forurenser mer enn 8 biler!»

Av Sveinung Svebestad, styreleder i Felleskjøpet Rogaland Agder SA

Nå må noen våge å si at vi er i ferd med å bli lurt. For nå har vi endt opp med å likestille biologiske og fossile utslipp.

Hovedårsaken til klimaendringene er de fossile utslippene

Klimaendring og opphopingen av klimagasser i atmosfæren er primært forårsaket av fossile utslipp, forsterket av avskoging, utslipp av industrigasser og økte metanutslipp. Fossilt karbon som har vært lagret i millioner av år, brennes og frigis i løpet av et par hundreår. Det er den egentlige årsaken.

Biologiske prosesser frigjør også klimagasser, men de gjør det i et kretsløp. Det har de alltid gjort, og det vil de fortsette å gjøre i all framtid. Karbonet bindes i plantene gjennom fotosyntesen, for så å frigjøres når det enten fordøyes, brennes eller råtner.

Det skapes ikke nytt karbon i landbruket – det resirkuleres

Om en buss går på biodiesel eller på vanlig diesel, så slipper den ut like store mengder CO2. Forskjellen er at vanlig diesel tilfører atmosfæren en ekstra mengde CO2, mens biodiesel resirkulerer karbon plantene har bundet opp fra atmosfæren. Biodieselen kommer fra en fornybar ressurs og blir dermed nullet ut i klimaregnskapet. Biodrivstoff og bioenergi er produsert fra planter som har bundet opp karbonet gjennom fotosyntesen.

Klimaregnskapet forvirrer

Det merkelige er; Hvis plantene derimot brukes som fôr til husdyr, da blir ting plutselig annerledes. Det samme skjer, plantene binder opp karbon og husdyra slipper ut karbon på samme måte som bussen som går på biodiesel. Men utslippet fra husdyra blir belastet klimaregnskapet. På den måten, og av en eller annen merkelig grunn ender korn brukt til dyrefôr med å være skadelig for klimaet, mens korn brukt til biodrivstoff er positivt for klimaet.

Vi kan ikke slutte med norsk matproduksjon

Både mat, fôr og bioenergi er fornybar energi som anvendes til ulike formål. Er det mer fullverdig å bruke kornet til drivstoff enn til mat? Selvsagt ikke. Men slik en setter opp klimaregnskapet skapes det en forestiling om at biodrivstoff er klimapositivt og matproduksjon er klimabelastende. Dette er ikke logisk. Dette er ikke klokt. Mat må vi ha, og mat binder like mye karbon som den tilfører atmosfæren.

Logiske brister som narrer oss

Når det skapes slike logiske brister, skapes det til slutt et inntrykk av at fornybar biologisk produksjon er like skadelig, eller mer skadelig enn fossile utslipp fra olje, kull og gass som beviselig er primærårsaken til klimaendringene. Vi narrer oss selv og skaper falske sannheter uten å se det.

Landbruket skal selvsagt også gjøre jobben fra et bærekraftsperspektiv

Landbruket må som alle andre næringer og samfunnsområder bidra i klimakampen. Vi må fjerne det meste av fossile innsatsfaktorer i produksjonen. Vi kan og skal forbedre våre driftsformer og gjøre de mer karboneffektive. Presisjonsgjødsling som reduserer lystgass, oppsamling av møkk for å lage biogass, fôr som i vesentlig grad reduserer metanutslipp samt avl og planteforedling, for å nevne noe. Det skal vi gjøre ut fra et klimaperspektiv, men faktisk enda viktigere, vi skal gjøre det ut fra et bærekraft- og ressursperspektiv.

Forskjellen mellom biologiske og fossile utslipp må oppklares

Forhandlingene om en klimaavtale mellom regjeringa og landbruket må føre fram. Men vi hverken kan, eller oppnår noe med å se bort fra realitetene i de biologiske kretsløpene som har skapt den atmosfæren vi begynte å ødelegge da kull olje og gass ble tatt i bruk i stor skala. Det dreier seg om biologi. Klimakampen har kommet inn på et blindspor når vi ikke ser forskjellen på fossile og biologiske utslipp. Dette må det ryddes opp i.

Vi kan ikke fortsette å lære barna at kalver er mer skadelig for klimaet enn dieselbiler.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.