Ett av budskapene på de store reklameplakatene er «Thomas døde ikke da han prøvde GHB. Han unngikk alkohol hele kvelden og doserte riktig.»

Kampanjen er drevet av interesseorganisasjonen Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR), som har legalisering av rusmidler som agenda.

Kampanjen hevder det er faktabasert informasjon som fremmes, men underkommuniserer risiko. Som en forebyggende organisasjon, tar vi sterk avstand til kampanjen og dens budskap.

Se vår kommentar på NRK Dagsrevyen (42 sekunder inn i sendingen).

Hør innslag om saken på NRK P1 Oslo og Akershus.

Kan være dødelig

MDMA kan være dødelig, noe som nevnes i en bisetning i en video om «tryggere» bruk av MDMA på organisasjonens Facebook-side. Høye doser øker risikoen, men dødsfall har skjedd ved inntak av vanlige bruksdoser også.

Risikoen varierer fra person til person, og du kan ikke vite hva akkurat din kropp tåler. En vennegjeng kan ta samme pille, men én av dem kan få en dødelig reaksjon.

Les også: Frp-topp tordner mot reklamekampanje fra Rusopplysningen.no: - Farlig, misvisende og ulovlig

Det finnes heller ingen motgift, hverken mot MDMA eller GHB, slik det gjør med for eksempel heroin. Det er livsfarlig å oppfordre til å vente med å ringe 113 ved overdose, slik som det gjøres i filmen.

Det er i dag en svært liten andel av befolkningen som bruker MDMA eller GHB. Å senke terskelen for bruk, ved å fremstille et stoff som ufarlig, kan bidra til å gi mange mennesker vanskeligheter og vonde opplevelser.

MDMA senker også dømmekraften, og har vært involvert i noen av de verste overgrepssakene de siste årene.

Bedre å bruke RUStelefonen

FTR sier at plakatkampanjen, som vi mener legger til rette for økt bruk gjennom ufarliggjøring, finansieres av egne midler. Det tar vi til etterretning. Nettsiden det henvises til på plakatene, har fått støtte fra Helsedirektoratet.

Kunnskapsspredning er bra. Men for de som har et kunnskapsbehov, finnes det allerede gode, kvalitetssikrede informasjonskilder om rusmidler - RUStelefonen og Folkehelseinstituttet.

Narkotika er fortsatt forbudt

Midt oppi det hele er rusreformen, der samfunnets reaksjoner på bruk og besittelse av narkotika skal overføres fra justis- til helsesektoren. Et utvalg er i ferd med å utrede dette nå, og forslaget skal foreligge ved årsskiftet.

Actis er positiv til mer helsehjelp til tunge brukere. Samtidig er vi opptatt av at reformen ikke skal misforstås.

Narkotika skal fortsatt være forbudt etter reformen, men brukere skal møtes med en reaksjon eller helseoppfølging.

Reformen må rigges slik at vi reduserer rusproblemene, ikke øker dem.