Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) er avsender av kampanjen. I et utspill 28. oktober, hevder organisasjonen at vi bevisst sprer feilinformasjon om at Helsedirektoratet har støttet den, en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i.

Plakatene viser til en nettside med mer informasjon. Det er også lagt ut videoer i sosiale medier som inkluderer råd om såkalt tryggere bruk av potensielt dødelige rusmidler, som MDMA. Videoene, plakatene og nettsiden inkluderer alle samme logo.

Nettsiden det vises til er finansiert av midler som skal gå til rusforebygging, en tilskuddsordning administrert av Helsedirektoratet. Vår omtale av kampanjen har ikke vært bevisst feilinformasjon, men vi regnet med at plakatene som promoterte nettsiden og selve nettsiden hang sammen.

Vi registrerer imidlertid at FTR mener at plakatene og nettsiden er to frikoblede tiltak. Vi tar også til etterretning at FTR har betalt plakatene er betalt med egne midler, og har heller ikke påstått dette etter de gjorde oss oppmerksomme på det.

Treffer bredt

Det er uansett et sidespor. Sakens kjerne er at denne typen budskap rettet mot et allment publikum kan gjøre mer skade enn nytte. Hvem FTR har vært oppgitt som målgruppe for plakatene, har variert fra potensielle brukere, vennene deres og til politikerne på Stortinget. Det rokker likevel ikke ved at kampanjen treffer for bredt.

Det er stor forskjell på å drive skadereduserende innsats mot konkrete målgrupper, og å ha en kampanje som når alle aldersgrupper, også mindreårige og personer som aldri har vurdert å prøve narkotika. Opplæring i riktig injiseringspraksis og hvordan man røyker heroin gjøres for eksempel på brukerrommet i Oslo, ikke til tilfeldig forbipasserende på Karl Johan.

Actis er forkjemper for målrettede tiltak som redder liv. Det var blant annet derfor vi krevde en forlengelse av overdosestrategien da den utløp i 2017, og vi tok også til orde før økt finansiering.

Vi har ikke vært alene om å reagere på kampanjen. Både politikere, pårørende og andre har uttrykt bekymring på eget initiativ. Actis, og flere med oss, mener kampanjen bidrar til å ufarliggjøre bruk av narkotika.

FTR ønsker å redusere skader av narkotikabruk, men bommer med virkemiddelet. MDMA kan dessuten være dødelig, også ved inntak av det som regnes som vanlige brukerdoser. En påminnelse om at «det tryggeste er å la være», ville vært på sin plass i stedet for «Lykke til», som videoen om MDMA avsluttes med.

Støtter helsehjelp

Vår politikk bestemmes av de 33 medlemsorganisasjonene våre, som annet hvert år vedtar våre politiske plattformer. Actis har støttet utviklingen i norsk ruspolitikk der det legges stadig mer vekt på helsehjelp fremfor traff. Derfor støttet vi tidlig nedsettelsen av utvalget som skal utrede hvordan personer som tas for bruk og besittelse av narkotika kan få hjelp, behandling og oppfølging, fremfor straff.

Vi er opptatt av at ungdom som er i ferd med å utvikle et rusproblem, får den hjelpen og støtten de trenger, og ikke minst å sørge for å hindre at problemet oppstår. Derfor mener vi at forebygging må være et viktig satsingsområde. Påstanden om at vi har jobbet mot reformen, som nestleder i FTR hevdet i TV2-debatten 25. oktober, er altså feil. Men vi omtaler det ikke som løgn av den grunn.

FTR har også reagert på at vi har omtalt dem som legaliseringsorganisasjon, og vi noterer oss at vi er uenige om bruken av begrepet «legalisering». FTR ønsker at flere rusmidler skal bli lovlig. Noen skal selges i butikk, som snus og øl, eller på pol, apotek eller egne steder, mens andre skal brukes medisinsk.

Organisasjonen har ikke konkludert med hvilke rusmidler som skal selges hvor, og hvilke som kun skal være forbeholdt medisinsk bruk. Men når man tar til orde for regulert salg og omsetning av stoffer som i dag er ulovlige, så er det per definisjon legalisering - uansett om man måtte foretrekke begrepet «regulert salg».