Denne helga tok jeg - paradoksalt nok - tilbake litt av hverdagen. Lørdag så jeg fersk toppfotball sammen med gode venner for første gang på Gud vet hvor lenge, og søndag var det tid for champagnefrokost.

Les også: Høie med ekstra smitte-påminnelse til ungdommen

Ok, det siste er ingen normal del av min hverdag, men det var 17. mai og champagne på morran føles uansett forbilledlig degenerert.

Poenget er at livet denne helga for første gang under denne epidemien minnet om den normaliteten jeg var vant til før 12. mars.

Den klargjorde også det faktum at du ikke skjønner den virkelige verdien av det du har, før du mister det - og så får det tilbake igjen.

Liv og helse

Så langt under koronaepidemien har det meste handlet om å finne nye gleder i de små ting. Vi har ikke hatt så mye av et valg, men det har også ført til at vi nesten har sluttet med å stille de store spørsmålene. Som hva er meningen med det hele?

Hva er det egentlig vi beskytter når vi tyr til så ekstreme virkemidler som vi har gjort til nå? Folks liv og helse er det enkle svaret. Men livet er aldri så enkelt at det kun handler om å overleve.

Les også: Charterselskapene i krisemøte: Skylder kundene milliarder de ikke har

I så fall hadde vi innrettet våre samfunn og våre liv helt annerledes enn vi gjør. For til vanlig tillater vi svært mye som skader vår helse og tar våre liv; raske biler, fet mat, tobakk, alkohol ... lista er lang.

Intet av dette er heller blitt forbudt under epidemien. I stedet har vi forbudt mesteparten av det som bygger helse og gir liv mening og innhold; barneidrett, nærhet, møteplasser.

Det ble fra starten av etablert en fortelling om koronaviruset, der vi var stilt overfor et relativt enkelt valg; redde livet eller redde økonomien.

Livet eller velferden?

Debatten til nå har derfor primært handlet om to spørsmål; hvor strenge smittevernregler trenger vi for å berge liv, og hvor gode krisepakker trenger vi for å redde økonomien?

Men dette er en alt for enkel dikotomi, som reduserer våre liv til et svært så simpelt valg; vil vi berge livet, eller velferden?

Dermed hopper vi bukk over det mest grunnleggende spørsmålet av dem alle: Hva er meningen med livet? Hva er det vi egentlig skal overleve til?

Nettavisen Pluss: Så mange kalorier sparer du på å velge lettprodukter

En som stiller spørsmålet er filosof Einar Øverenget som overfor VG før helga reagerte på at barneidretten ikke er kommet i gang igjen ennå.

Liv med mening

Han sier: - Om noen tenker at idrett ikke er så viktig, og at det kan ofres, så sier jeg: Det skal du ikke være sikker på. For hva er målet med samfunnet vårt? Handler det bare om ikke å dø? Handler det ikke også om å leve et liv med mening?

Det er relativt lett å svare på Øverengets spørsmål: Mennesket er et meningsskapende og meningssøkende vesen, og et liv uten mening er ikke noe liv.

Tiden er derfor overmoden for å starte en offentlig debatt om den tredje vei innen smittebekjempelse; den som handler om livsinnhold og mening.

Den debatten og dens utfall vil avgjøre hvor dype og langvarige skader virusbekjempelsen påfører vårt samfunn.

Her kan du lese flere innlegg av Stein Sneve.

Dette er en debatt som ikke utelukkende kan føres på smittevernekspertenes premisser, som den har vært til nå.

Hammer og bare spikere

Det var naturlig fra starten av, på grunn av den akutte krisen viruset kastet oss ut i, men det finnes et helt kobbel med andre fagfolk som også snart må engasjere seg i debatten filosofer, sosialpsykologer, psykiatere…

For det er et velkjent faktum at dersom det eneste redskap du har tilgang til er en hammer, vil alle problemer etter hvert framstå som spiker.

Og er det noe vi ikke vil tåle mer av, er det at man fortsetter å hamre løs på mange av de deler ved vårt samfunn som gir våre liv innhold.

Enten det skjer i helg eller på hverdag, 17. mai eller de resterende 364 dagene i året.

Nettavisen Pluss: Meglerne klør seg i hodet: – Vurderer du å selge, er det nok den rette tiden nå