Gå til sidens hovedinnhold

Kampen mot butikk i Bølerlia fortsetter

Leder av Bøler Ap, Nasir Ahmed, oppfordrer byutviklingsbyråden til å si nei til omreguleringen av Bølerlia 73 b.

BØLER: Reguleringssaken for parkeringshuset i Bølerlia 73b ble sendt til ny politisk behandling før sommeren, men er ennå på byutviklingsbyrådens bord.

Nå oppfordrer lokalpolitiker og bystyremedlem Nasir Ahmed (A) byråd Bård Folke Fredriksen (H) til å ta avstand fra eiers ønske om ny dagligvarebutikk.

Parkeringshuset som foreslås omregulert for å kunne etablere butikk i førsteetasje ligger midt mellom Nøklevann skole og flere barnehager.

Barna først

Nasir Ahmed påpeker at byråden har igangsatt arbeid med å kartlegge trafikksikkerhetstiltak på alle skoleveiene i Oslo, og at det i budsjettforslaget for 2014 står at arbeidet med å tilrettelegge for trygge skoleveier, med fokus på trafikksikkerhet, skal styrkes.

– Jeg vil derfor oppfordre byråden til å ta seg en tur til Bølerlia og se på forholdene. Så kan han iverksette det enkleste og rimeligste tiltak for trygg skolevei her, nemlig å si nei til omreguleringen, sier Ahmed.

Han understreker at Bølerlia er skolevei, og at trafikken er svært utfordrende allerede i dag.

– Skole, barnehager og foreldre er bekymret for økt trafikk, og spesielt varelevering vil gjøre det enda mer utfordrende. Selv om analyser sier at trafikken ikke vil øke så mye, tilsier erfaring at den vil gjøre det, sier Ahmed.

Han mener det store folkeengasjementet mot butikken i Bølerlia 73b, i tillegg til at Østensjø bydelsutvalg er imot omreguleringen, burde tale i barnas favør.

Vil satse på senteret

I stedet for butikk i parkeringshuset, mener Ahmed at det bør satses på Bøler senter, hvor flere butikklokaler har stått tomme i årevis.

– Bøler senter er et bydelssenter, og det er bedre å fokusere på hvilke tiltak som kan gjøres for å gjøre dette senteret mer attraktivt, sier Ahmed.

LES OGSÅ: Frykter for fremtiden til Bøler senter

Årelang hodepine

Lederen av Bøler Ap mener det nå er på høy tid å avslutte saken om Bølerlia 73 b.

– Denne saken har pågått i rundt fem år nå, og trygg skolevei må være det viktigste. Det sier byrådet at de vil prioritere i 2014, og da må de også ta disse foreldrenes bekymringer på alvor. Byråden må si nei til omregulering og nei til butikk, oppfordrer Ahmed.

LES OGSÅ: - Lokaldemokratiet blir overkjørt i saken om Bølerlia

– Jobber med saken

Byråd Bård Folke Fredriksen var ikke tilgjengelig da denne saken gikk i trykken, men byrådsavdelingen opplyser at han har vært i Bølerlia og at han jobber med saken.

Innstillingen er ikke klar ennå, men vil snart bli fremmet i byråd.

FLERE SAKER FRA DITTOSLO:

Politiloggen: Tyv stjal tran fra Bøler

Fant vinskatt til flere hundre tusen kroner

Harald har døden som jobb

Nå blir det dobbeltspor for trikken på Sæter