*Nettavisen* Nyheter.

Olaf Thommessen

Kampen mot tidstyver i næringslivet

- Jeg håper vi får på plass ordninger som tipper vekten litt mer til fordel for norske verdiskapere, sier Bedriftsforbundets leder, Olaf Thommessen. Foto: Johnny Syversen (Bedriftsforbundet)

Næringsdepartementet fikk denne uken overlevert en smørbrødliste med mulige forenklingstiltak for næringslivet. Det vil være klokt å lytte til innspillene.

Tirsdag denne uken deltok representanter fra Bedriftsforbundet på et svært spennende møte hos Nærings- og fiskeridepartementet. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen hadde nemlig invitert en rekke organisasjoner til å komme med innspill i forbindelse med det såkalte forenklingsarbeidet for norsk næringsliv.

Konkrete tiltak

Dette arbeidet har pågått i mange år allerede, og selv om man har fått på plass enkelte gode tiltak så er det vanskelig å argumentere for at det har vært en ubetinget suksess så langt. Ut fra dialogen vi hadde med departementet i forkant av tirsdagens møte så virker Regjeringen nå imidlertid genuint interessert i å få på plass konkrete forenklingstiltak som virkelig hjelper innen deres selvpålagte frist i 2021. Det er like ambisiøst som det er skrikende nødvendig.

Under møtet tirsdag fikk departementet servert en lang smørbrødliste med gode forenklingsforslag fra organisasjoner som Bedriftsforbundet, Virke, NHO og Revisorforeningen med flere. Vi i Bedriftsforbundet trakk blant annet frem det feilslåtte tvangsmulktregimet som påførte norske bedrifter bøter på anslagsvis 1,3 milliarder kroner i 2017. Dette er en lavthengende frukt hvor regjeringen med et pennestrøk kan spare bedriftene for mye unødvendig merarbeid, hodebry og ikke minst en potensielt stor økonomisk belastning.

Geriljavirksomhet

Jeg tror at den største utfordringen i Regjeringens videre arbeid blir å få de andre berørte departementene, og ikke minst embetsverket med på laget. For dessverre hjelper det lite at Røe Isaksens selverklærte «forenklingsgerilja» gjør sin del av jobben om byråkratene i finansdepartementet får anledning til å trenere og stikke kjepper i hjulene.

Vår erfaring med Finansdepartementet er at gode politiske intensjoner ofte blir trenert av embetsverket, og da spesielt skattelovavdelingen som overfor oss viste liten forståelse for småbedrifters daglige utfordringer. Der betraktes det nye tvangsmulktregimet som en ubetinget suksess ettersom de prosentvis har fått inn flere rapporter i tide. At en rekke bedrifter har blitt avviklet eller gått konkurs som en direkte konsekvens av det samme tvangsmulktregimet synes ikke å gjøre nevneverdig inntrykk. Men det er klart – innfører man dødsstraff for nasking så vil det gjøre underverker med den statistikken også.

Må implementeres

Når alt kommer til alt så handler dette om vår evne til å opprettholde en fungerende velferdsstat i fremtiden. Selv mørkemennene i Finansdepartements skattelovavdeling må forstå at verdier må skapes før de kan fordeles. I dag skapes 2 av 3 nye jobber her i landet av våre små og mellomstore bedrifter. Derfor er det uendelig viktig at Regjeringen nå ikke bare lytter til de gode forenklingsforslagene de har fått inn, men at de faktisk også sørger for å implementere dem.

Forenklingsarbeidet er en god illustrasjon på hverdagsnæringslivets evige kamp mot byråkratiet, hvor myndighetenes behov for kontroll og oversikt veies opp mot bedriftenes behov for å prioritere arbeidsoppgaver som faktisk skaper verdier. Jeg håper virkelig at vi i 2021 har klart å få på plass ordninger som tipper den vekten litt mer til fordel for norske verdiskapere. Det er i utgangspunktet en enorm utfordring å få en liten bedrift til å gå rundt, men det kan bli litt lettere om vi kvitter oss med noen av tidstyvene. Vi ønsker Røe Isaksens forenklingsgerilja lykke til i sitt viktige arbeide.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag