Gå til sidens hovedinnhold

Kampen om smittevernsutstyr

- Jeg er stolt over den innsatsen som er lagt ned, skriver helseministeren om året som snart er omme.

Av helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Det siste halvåret er det skrevet mye i media om den nasjonale innkjøps- og fordelingsordningen for smittevernutstyr.

Les også: Bent Høies beste tips: - Ikke bare tenk på korona

Kritikk og etterpåklokskapens klare lys

Gjennomgående har disse hatt et kritisk blikk. Det skal vi tåle. Kritikken er imidlertid preget av etterpåklokskapens klare lys, og tar lite innover seg hvilken krevende situasjon landet sto i ved pandemiutbruddet i mars.

Allerede før pandemien nådde Norge var det stor knapphet på smittevernutstyr i hele verden. Pandemien sørget for totalkollaps i det internasjonale markedet. Det var vanskelig å få varer transportert til landet, og enkelte land forhindret også eksport av utstyr.

De ordinære leverandørene av smittevernutstyr til den norske helsetjenesten klarte ikke å levere nok. I verste fall kunne vi endt opp i en situasjon der lagrene for smittevernutstyr gikk tomme, og norsk helsepersonell ikke lenger hadde tilstrekkelig beskyttelse mot smitte.

Det hadde fått alvorlige konsekvenser for pasientbehandlingen.

Les også: Slik skal regjeringen hindre smitteoppblomstring etter jul

Massiv mobilisering

Det var derfor behov for å mobilisere alle gode krefter til å skaffe smittevernutstyr til Norge.

Regjeringen etablerte derfor en nasjonal innkjøps- og fordelingsordning for smittevernutstyr til kommuner og spesialisthelsetjenesten. Takket være ekstraordinær innsats fra Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp, og med god hjelp fra blant andre Avinor og Utenriksdepartementet, skaffet vi til veie flere leveranser fra utlandet med smittevernutstyr.

På rekordtid ble det satt opp en organisasjon som inngikk avtaler med leverandører i andre land, chartret fly for å frakte varene direkte til Norge, og mye mer man før mars aldri skulle trodd at helsetjenesten skulle drive med.

Stolt over innsatsen

Jeg er stolt over den innsatsen som er lagt ned.

Helse Sør-Øst, Sykehusinnkjøp og deres samarbeidspartnere har sørget for at landets kommuner og sykehus ikke har gått tomme for utstyr. De har ikke bare bistått helsetjenesten, men også hjulpet Forsvaret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og andre viktige samfunnssektorer.

Vi har dessuten kunnet hjelpe både Frankrike og Sverige da de gikk tomme for utstyr. I en tid der etterspørselen etter utstyr langt overgikk tilbudet, klarte de å skaffe vesentlig mer smittevernutstyr til Norge enn hva de ordinære leverandørene klarte.

Les også: Norske forskere med oppsiktsvekkende korona-funn

Mer enn 450 millioner smittevernartikler

Gjennom den nasjonale ordningen har vi kjøpt inn over 450 millioner smittevernartikler. Dette tilsvarer over 750 semitrailere fulle med smittevernutstyr.

Vi har sørget for kvalitetskontroll av 434 leveranser med smittevernutstyr til det nasjonale lageret, og brukt Forsvarets forskningsinstitutt til laboratoriekontroll av munnbind og åndedrettsvern.

Ordningen gjør at vi i dag nærmest har fylt opp lagrene i hele helsetjenesten.

Les også: Høie med klar advarsel før jul: - Dette skal man ikke gjøre

- Mange takk

Det er også Helse Sør-Øst som nå arbeider med å etablere et nasjonalt beredskapslager for pandemier. Fra nyttår vil vi ha et nasjonalt beredskapslager som tar høyde for et halvt års forbruk i helsetjenesten under en pandemi.

Det er svært mange som fortjener en takk for innsatsen under pandemien.

Det dyktige teamet fra Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp som sikret Norge nok smittevernutstyr er uten tvil ett av dem.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken