Gå til sidens hovedinnhold

Kan bli fjernet på nyåret

Byrådet har ikke tatt endelig stilling til om paviljongbarnehagen skal brukes videre.

RÅDHUSET: – Det er fortsatt behov for nye barnehageplasser i Oslo. Bystyret har vedtatt at vi ikke skal bygge ned midlertidig barnehagekapasitet før vi er sikre på at vi har full dekning, sier byrådssekretær i byrådsavdeling for kultur og utdanning, Magnus Halle (H).

På nyåret skal byrådet ha samtaler med alle bydelene for å kartlegge antall plasser og behov.

– Vi har altså ikke konkludert med hvor vidt denne midlertidige barnehagen fortsatt skal brukes, eller ei, sier Halle.

– Så hvis konklusjonen er at kapasiteten i området er tilstrekkelig, vil den bli fjernet?

– Ja, det kan tenkes, men som sagt konkluderer vi først på nyåret.

Les også: – Trafikkfarlig med to barnehager

Bydelens miljø-, plan og samferdselskomité har på oppfordring fra beboerne i Nils Bays vei hatt barnehageproblematikken på dagsorden. I saksfremstillingen heter det:

«Etterbruk av denne paviljongen (Rektorhaugen i Nils Bays vei 50, journ.anm.) vil være som avlastningsbarnehage ved ombygging/rehabilitering av Bergtunet barnehage på Berg gård. Driften i paviljongen vil tidligst tas seg opp igjen i august 2011 med ett tidsspenn ut 2012.» Det understrekes at barnehagedriften i paviljonger langs Nils Bays vei under enhver omstendighet er av midlertidig karakter.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping