I dag er det gratis å parkere med elbiler på offentlig avgiftsparkering i Oslo, men det kan det snart bli slutt på.

«Byrådet vil vurdere mulighetene for å innføre avgift for parkering for elbil og eventuelt komme tilbake til dette i Tilleggsinnstillingen», avslører Oslo-byrådet i sitt budsjettforslag for neste år, som ble lagt fram onsdag.

Det får Norsk elbilforening til å reagere.

- Vi synes jo det er uheldig at man svekker insentivene til å velge elbil i Oslo. Man må huske på at det er bare omtrent 15 prosent av bilene i Oslo som er elbiler, og byrådet selv har sagt at den andelen skal opp på 100 prosent i løpet av 11 år, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, til Nettavisen.

- Det er merkelig

Samtidig kuttes det i en annen elbilfordel, ved at elbiler må betale stadig mer bompenger. Elbilene betaler i dag fem kroner i hver retning, og 10 kroner i rushtiden etter økningen tidligere i år. Og til neste år vil prisene økes til 10 kroner utenom rushtrafikken, og 15 kroner i rushtrafikken.

«Fra 01.03.2020 er det lagt til grunn at takstene for lette nullutslippskjøretøy skal økes, men lette elektriske varebiler får takstfritak», står det i Oslo-budsjettet.

- Økningen for elbiler kommer uten tilsvarende økning for bensin- og dieselbiler. Så hvis målet er å gå fra 15 til 100 prosent elbiler, så er det merkelig at det de gjør i budsjetter er å svekke insentivene for elbiler, sier Berge, og påpeker:

- I dag betaler elbiler 37 prosent av vanlig takst, men en ny økning nå mener vi er alt for tidlig. Og et byråd som satser på elbil må unngå det.

Frykter færre elbiler

- Hva mener dere blir konsekvensen dersom elbilfordelene kuttes?

- Vi vet at når det gjelder passeringer i bomringen, så er det en av de aller viktigste bruksfordelene, og som gjør at folk i det hele tatt vurderer elbil. Det at de fjerner fordeler nå, gjør at færre vil velge elbiler og at byrådet ikke når sine klimamål, mener Berge.

Hun understreker samtidig at endringene vil ha konsekvenser for miljøkuttene.

- Når færre velger elbil så vil vi ikke kutte så mye i klimagassutslippene. Vi ønsker for Oslo at folk må få lov til å være med på laget og kutte klimagassutslippene, og at de får mulighet til å skifte til en ny og miljøvennlig teknologi heller enn å bare gjøre det dyrere, sier Berge.

- Hva tenker du om at miljøpartiet MDG sitter i byrådet og vurderer dette?

- Det er uheldig at et byråd som sier at de skal satse på miljø, velger å gjøre det dyrere for biler som faktisk ikke slipper ut verken klimagasser eller har lokale utslipp, sier hun.

- I verste fall lures folk

60 prosent av bilene som selges i Oslo i dag, er elbiler, mens 40 prosent fortsatt er bensin- og dieselbiler.

- Mange av de bilene som kjøpes i dag, kommer til å være på veien når byrådets mål skal innfris. Så i verste fall blir folk lurt til å kjøpe biler som de ikke kan bruke i Oslo om noen år, sier Berge.

Hun har et klart råd til byrådet som nå sitter i byrådsforhandlinger.

- Vi mener de i hvert fall bør vurdere om det er nødvendig å innføre parkeringsavgift for elbiler når andelen elbiler fremdeles er så lav. De bør kartlegge om det virkelig er et problem at elbiler parkerer gratis, sier hun, og legger til:

- Og de må uansett vente med å øke takstene i bomringen til andelen elbiler er på 50 prosent av passeringene.

Venstre: - Feil vei å gå

Onsdag gikk også gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, ut mot fjerningen av eilbilfordelene.

- Det å ta bort elbil-insentivene er feil vei å gå for å få ned utslippene, sa han.

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), men har foreløpig ikke fått svar.

Per 26. september er det 260.357 registrerte elbiler i Norge, ifølge nettstedet Elbilstatistikk.no.