Gå til sidens hovedinnhold

- Kan bli straffeforfulgt

Frp-ledelsen kan ikke gjemme seg - hvis de har hatt «pålitelig informasjon» om at straffbare forhold kunne skje.

Fremskrittspartiet (Frp) har fått mye oppmerksomhet denne uken, etter at den betente saken mot Trond Birkedal (31) eksploderte mandag.

Frp-ledelsen har gjennom uken vist til sitt etiske regelverk og at det ikke er deres oppgave å gå til politiet. Straffelovens paragraf 139 gir imidlertid ikke nødvendigvis fritak, som vi kommer tilbake til.

Les Stavrums kommentar: Sex, løgn og videotape

Varetektsfengslede Birkedal hadde samtaler med generalsekretær Geir Mo om sexanklagene for halvannet år siden, skrev Stavanger Aftenblads nettutgave torsdag.

En av de som skal ha fått høre om hendelsen hvor en 15-åring anklaget Birkedal for sex, var FpU-leder Ove Vanebo. Han konfronterte Birkedal med påstanden - før de kontaktet Mo. Mo anbefalte Birkedal å skaffe en advokat. Saken ble ikke anmeldt av fornærmede før denne uken - og ligger til grunn for den utvidede siktelsen mot Birkedal.

Les også: - Jeg blir pinlig berørt av å se Siv Jensen i Birkedal-saken

§ 139.«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt...»

Vil sammenligne
Birkedals forsvarer, Arvid Sjødin, er opptatt av å få brakt på det rene hvem som visste hva i 2009.

- Jeg vet at det er personer i Frp som snakket med den fornærmede og nå siktede i saken. Derfor vil jeg vite hva som ble sagt og gjort den gang - og holde det opp mot det som nå blir sagt, sier Sjødin til Nettavisen.

Nettavisen tok kontakt med professor Carl A. Fleischer for å klargjøre straffeskjerpelsen av paragraf 139 som kom i 2010:

- Lovendringen skjerpet varslingsplikten ved at man ikke lenger måtte ha «pålitelig informasjon» om en mulig handling, men antagelser om at det «sikkert eller mest sannsynlig» ville kunne skje, forklarer Fleischer Nettavisen.

- Veldig stor grad av sikkerhet
Han understreker at han ikke vil uttale seg om Birkedal-saken, men sier at vi alle har et ansvar i forhold til å varsle.

- I prinsippet vil det gjelde oss alle, ja.

- Hvor mye skal til for å bli omfattet av loven, slik den var før 2010?

- Kravet til pålitelig informasjon betyr at du skal ha «veldig stor sikkerhet» om saken, sier Fleischer.

- Burde gitt ham bistandsadvokat
Bistandsadvokat Hege Salomon til den nå 17 år gamle gutten er klinkende klar på hva Frp-ledelsen burde gjort.

- Mener du, på vegne av din klient, at det foreligger pålitelig informasjon som tilsier at Geir Mo eller andre i Frp burde varslet politiet i 2009?

- De burde tatt en samtale med ham i 2008 og støttet ham på det tidspunktet. De burde tatt ham på alvor og hjulpet ham med å få tak i bistandsadvokat, sier Salomon til Nettavisen.

Frp-ledelsen mener de har fulgt sitt regelverk til punkt og prikke. Der står det:

«Partiets etiske og organisatoriske retningslinjer fastslår at tillitsvalgte som blir varslet om saker om uønsket seksuell oppmerksomhet må ta slike henvendelser alvorlig, med respekt både for angivelig offer og angivelig overgriper,» står det der.

Birkedal er siktet etter følgende paragrafer i

straffeloven:

  • § 196. Den som har seksuell omgang med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år.
  • § 201b. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det.

- Erkjenner ikke noe skyld
Ifølge Sjødin, har Birkedal det etter forholdene veldig bra og «tryggere enn de fleste».

Birkedal, som har samtykket til to ukers fengsling med brev- og besøksforbud, erkjenner ikke straffskyld på noen punkt.

- Nei, det er ikke noe bevis for straffskyld i saken, sier Sjødin til Nettavisen.

Sjødin vil ikke uttale seg om Frp-ledelsens håndtering av saken i dag, men mener media bør være mer faktaorientert og holde seg til åpne kilder.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler