Ett år etter jordskjelvet i Haiti står fortsatt én million mennesker uten hjem. 230.000 mennesker ble drept og ytterligere 300.000 skadd i jordskjelvet som rammet det fattige landet 12. januar i fjor.

Utviklingsminister Erik Solheim (SV) har denne uken besøkt Haiti i forbindelse med ettårsmarkeringen.

- Jeg er i Haiti i forbindelse med årsdagen for jordskjelvet. Her er det gjort masse godt arbeid, men det meste gjenstår og det er stor frustrasjon blant folk, sier Solheim til Nettavisen.

- Unødvendig å dø av kolera
I fjor høst ble innbyggerne nok en gang rammet av katastrofe med en koleraepidemi som hittil har krevd rundt 3500 menneskeliv. Solheim besøkte en koleraklinikk og sier epidemien er en enorm utfordring for hjelpeorganisasjoner i landet.

- Det er fortsatt nye koleratilfeller, og det gjøres et godt arbeid av Leger uten grenser. Men det er jo en sykdom som er unødvendig å dø av, for behandlingen er enkel om folk kommer seg til lege. Får man sykdommen kan man dø i løpet av seks timer, men alle som kommer til lege vil bli reddet, sier han.

Til tross for at det er gått ett år siden katastrofen, har gjenoppbyggingen av Haiti bare så vidt begynt. Organisasjonen Oxfam har i en fersk rapport rettet sterk kritikk mot myndighetene i Haiti og det internasjonale samfunnet for manglende lederskap i gjenoppbyggingsarbeidet. Solheim vedgår at det er mange utfordringer.

- Det er veldig viktig at de sivile hjelpeorganisasjonene underordner seg en samordning, for det er en hel del av dem som gjør mer skade enn gavn. De har ikke kompetanse og kjenner ikke Haiti, og kommer inn og gjør det noen andre kunne gjort bedre. Det er ikke akseptabelt.

- Når det gjelder Norge så satser vi på å gi støtte til de store norske, frivillige organisasjonene som har kunnskap om Haiti, som for eksempel Røde Kors og Kirkens Nødhjelp, legger han til.

Mangler bistandspenger
I tillegg er penger et stort problem, ifølge Oxfam. Det ble etterlyst 2,1 milliarder dollar i nødhjelp til Haiti under en giverkonferanse i New York i mars i fjor. Ifølge tall fra FN er kun 45 prosent av midlene blitt samlet inn, melder Reuters. Videre sliter landet med politisk og sosial uro, ettersom første runde av presidentvalget i fjor høst førte med seg anklager om valgfusk.

- Det er jo en veldig vanskelig situasjon i Haiti. Første runde i presidentvalget er over, og det er påstander om valgfusk og det gjør hjelpearbeidet mye vanskeligere. Det er også fare for vold og uro. Vi møtte de to som er sannsynlige til å bli president i går, og begge er uten politisk erfaring. Det vil være en stor oppgave uansett hvem som blir valgt, sier Solheim.

Les også: Lynsjer voodooprester
Les også: Feirer jul med ny familie

En million av landets innbyggere bor i provisoriske teltleirer. Over halvparten av dem er kvinner og jenter, som i stort omfang blir utsatt for voldtekter og seksuelle overgrep. Amnesty International slår fast i en fersk rapport at det ikke blir gjort nok for å beskytte kvinnene og jentene mot overgrep, melder Australian ABC News.

- Leirene er overfylt og mer enn halvparten av dem som bor i der er kvinner og jenter. De risikerer på daglig basis å bli utsatt for overgrep, sier forfatteren av rapporten, Geraldo Ducos.

Han understreker også at det er svært liten politibeskyttelse å oppspore i de overfylte leirene.