Kan få et annet tilbud etter fire års kamp

Etter dialog med søker og hans representanter om bakgrunnen for hvorfor Morten takket nei til denne bolig, har kommunen akseptert dette, ifølge seksjonssjef Trond Stigen i byrådsavdelingen for sosial, bolig og områdesatsing.

Etter dialog med søker og hans representanter om bakgrunnen for hvorfor Morten takket nei til denne bolig, har kommunen akseptert dette, ifølge seksjonssjef Trond Stigen i byrådsavdelingen for sosial, bolig og områdesatsing.

«Det er dermed slik at Morten i løpet av relativt kort tid kan forvente å få et annet tilbud om utleiebolig fra kommunen».

(BA.NO): Byrådsavdelingen for sosial, bolig og områdesatsing bekrefter at Morten Næsheim har fått tilbud om en leilighet i Nyhavnsveien, samt at han har takket nei til tilbudet like etter.

Dette svarer de i en e-post, etter at Bergensavisen tok kontakt vedrørende Mortens avgjørelse og situasjon.

– Etter dialog med søker og hans representanter om bakgrunnen for hvorfor Morten takket nei til denne bolig, har kommunen akseptert dette, skriver Trond Stigen, seksjonssjef i byrådsavdelingen i en e-post til Bergensavisen.

LES OGSÅ: Bergen er Mortens soverom

Fortsatt boligsøker

Ved tildelingen av bolig deltar både boligetaten, etat for boligforvaltning og etat for sosiale tjenester, slik at flere aspekter ved både boligen, bomiljøet, og boligsøkerens behov og situasjon belyses, ifølge seksjonssjefen.

– Morten er således fortsatt registrert som boligsøker, og har ikke mistet sin prioritet i boligkøen, skriver Trond Stigen videre.

I e-posten kommer det også frem at etter fire år i boligkø, kan Morten nå forvente seg å få et nytt tilbud om en kommunal utleiebolig i løpet av de neste ukene.

– Det er dermed slik at Morten i løpet av relativt kort tid kan forvente å få et annet tilbud om utleiebolig fra kommunen. Nærmere tidspunkt vil avhenge av hvilke boliger som blir ledig i ukene fremover, og hvorvidt de aktuelle boligene er egnet for Morten, både i forhold størrelse og beliggenhet, skriver seksjonssjefen.

Bergen kommune har rundt 3300 ordinære kommunale utleieboliger som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Boligene er av ulik størrelse og ligger i forskjellige bydeler. Per oktober 2104 sto 470 på venteliste.

I kommunens boligprogram for å etablere 400 flere kommunale utleieboliger har det vært et viktig prinsipp å unngå å etablere flere boliger i områder man allerede har et stort nærvær i, ifølge Trond Stigen.

– Samt i levekårssoner med opphopning av negative levekårsindikatorer, skriver seksjonssjefen.

LES OGSÅ: – Bergen kommune har skapt belastede «ghettoer»

Oppfører nye boliganlegg

Som en del av programmet har Bergen kommune anskaffet boliganlegg i blant annet Sædalen, Arna, Fyllingsdalen og Åsane.

– Vi har også anskaffet boliger i borettslag eller sameier, og boliger etter bergensmodellen der kommunen har tildelingsrett til boliger i ordinære bomiljøer, skriver Trond Stigen.

Anlegg i Sædalen og på Søreide skal også være under oppføring.

– Der er det en liten grad av kommunale boliger fra før. Videre er det også anlegg under planlegging i blant annet Fana og Åsane, skriver Trond Stigen.

Historisk betinget

Han opplyser om at store deler av kommunens boligmasse er historisk betinget, der utbyggingen fant sted på 1950, 1960 og 1970 tallet.

– Kommunes boliger ble da bygget i de områdene man generelt bygget boliger. Som for eksempel i Løvstakksiden, på Landås og Slettebakken, skriver seksjonssjefen.

I kommunens boligmelding som ble vedtatt av bystyret i januar 2015, skisseres det behov for 250 flere kommunale utleieboliger i Bergen.

– Disse vil bli realisert i områder med få kommunale utleieboliger fra før. Videre er det skissert arbeid med å starte en utredning om hvordan man kan fortynne i områder med mange kommunale utleieboliger. Arbeidet med å lage handlingsplaner for dette vil starte inneværende år.

Sosialbyråd Eiler Macody Lund hadde ikke anledning til å kommentere saken ovenfor Bergensavisen.

Les flere saker i Bergensavisen her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.