Gå til sidens hovedinnhold

Kan få gangfelt likevel

Bymiljøetaten vurderer nye trafikktiltak i krysset Fyrstikkbakken-Jernbaneveien.

ØSTENSJØ/ALNA: Østensjø bydelsutvalg (BU) etterlyste nylig bedre forhold for myke trafikanter i krysset ved Jernbaneveien og Fyrstikkbakken, og på gangbroen over toglinjen mot Nils Hansens vei.

BU foreslo ny gangbro fra Fyrstikkbakken til Nils Hansens vei, alternativt et gangfelt. De ba også om parkeringsforbud for å få det mer oversiktlig.

Gangfelt og p-forbud

I et brev til bydelen skriver Bymiljøetaten nå at de ikke har planer om gang- og sykkelbro, men ser behovet for gangfelt.

– Etablering av gangfelt krever opparbeidelse av et sikkert venteareal for fotgjengere. Vi vurderer å etablere dette, skriver Bymiljøetaten til bydelen.

De skriver også at de håper de ferske tiltakene med lavere fartsgrense og to fartshumper har bedret forholdene noe.

Les også: Her er byens billigste enebolig

Vil fjerne parkering

Bymiljøetaten planlegger også en mindre justering av betongelementene på broen, som vil føre til at parkeringsmuligheten forsvinner.

– På sikt ønsker vi en fullstendig oppgradering av broen. Det er uklart når dette kan utføres, skriver de til bydelen.

Bymiljøetaten vil ikke ha nedsenkede fortauskanter nederst i Fyrstikkbakken. Kanten skal gjøre trafikantene mer oppmerksomme på skillet mellom kjørebane og gangvei.

– Primært er dette viktig for å unngå ulykker med syklister som kommer ned bakken, sekundært for å unngå motorisert kjøring i gang- og sykkelveien, skriver Bymiljøetaten.

Andre saker fra Nordstrands Blad:

Her blir det buss for t-bane i ett år

Nye Sæter-boliger selges unna

– Gi oss ny hall, ellers rømmer vi bydelen!

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter