KONGSVEIEN: Biler, syklister og fotgjengere har i årevis kjempet om plassen i Kongsveien, som snor seg svingete og smal fra Konows gate i Gamlebyen til Sjømannsskolen.

Tre mulige tunnelforslag

Oslo kommune har i flere år vurdert ulike løsninger her, i det som er en del av Oslos hovedsykkelveinett. Problemet er at kjørebanen er smal og trikketraseen opptar mye av bredden. Mulighetene for utvidelse av denne delen av Kongsveien er derfor begrenset.

Nå varsler imidlertid Bymiljøetaten at de tar frem et forslag som ble skrinlagt i 2011: Frigjøre plass i Kongsveien ved å legge trikken i tunnel. Den gangen ble det vurdert som en for dyr løsning.

Nå ligger i alt tre tunnelforslag oppe til vurdering. Det gjør også to varianter av det tidligere forslaget om å utvide Kongsveien ved å pigge seg inn i fjellsiden og flytte trikketraseen østover, i tillegg til å gjøre veien bredere med en støttemur mot bebyggelsen i nordvest. Et siste alternativ er kun å vedlikeholde dagens trasé.

Tunnelalternativene består av to korte og en lang tunnel, på mellom 330 og 620 meter. De er nå inne til vurdering hos byrådsavdelingen for byutvikling. Der skal en ekstern konseptvalgutredning konkludere med hvilke av tunnelalternativene man skal gå videre med i reguleringsplanforslaget.

– Alternativet med lang tunnel er nå det som ser ut til å kunne bli best og billigst. Utvidelse av veien med støttemur vil bli dyrere, sier prosjektleder i Bymiljøetaten, Tore Ljunggren.

Begeistret lokalpolitiker

– Kjempebra! Dette vil være en fornuftig løsning som gir bedre plass og atkomst både for biler og syklister, sier Arve Edvardsen, BU-leder og Høyre-politiker i Bydel Nordstrand.

Allerede i 2009 foreslo han å legge trikken i tunnel i Kongsveien for å bedre fremkommeligheten for sykler og biler i det som er en av hovedfartsårene ned fra Nordstrandplatået.

– Sykkelforholdene her er ikke gode i dag, sier Edvardsen, og peker på at forslaget til trikketunnel likevel ikke var nytt da han la det frem i 2009.

– Det ble laget en plan for trikketrasé i tunnel i 1954. Egentlig kan man bare ta den fram igjen, sier han.

Også i Syklistenes Landsforening jubler de over at en trikketunnel kan bane vei for bedre sykkelvilkår.

– Det er veldig positivt. Kombinasjonen nedoverbakke, syklister, biltrafikk og trikk er ikke veldig heldig, sier informasjonssjef Hulda Tronstad.

– Den økte trafikken som vil komme av veksten i byene, skal tas med sykkel og kollektivtransport. Da er det viktig at det kommer slike tiltak.

Denne uken var saken oppe til behandling i bydelsutvalget i Bydel Nordstrand.