*Nettavisen* Nyheter.

Kan folk stemme fra graven?

Foto: Lisbeth Andresen (Romerikes Blad)

Her er alt du lurte på om valget, men aldri turte å spørre om.

11.09.11 19:27

Romerikes Blads valgekspert Svein Tore Marthinsen svarer på disse kuriøse spørsmålene.

Hvis man forhåndsstemmer og dør før valget, teller stemmen?

- Ja, hvis stemmen er godkjent og anonymisert før valgstyret rekker å slette vedkommende fra manntallet.

Valget skal være fritt og uavhengig, men hvis man likevel er påvirket, for eksempel av alkohol, kan man stemme?

- Det er en gammel ordning, som fortsatt består, at det ikke lov å selge øl i butikkene og at Polet er stengt på valgdagen. Begrunnelsen var at folk ikke skulle være påvirket når de skulle stemme. Berusede personer skal bortvises fra valglokalene, men er ruspåvirkningen så liten at vaktene ikke legger merke til noe, så får man stemme.

Demente blir gjerne kjørt til valglokalene av partifolk. Er de lette å påvirke?

- Demente kommer til valglokalene på mange forskjellige måter. Mange får også anledning til å stemme på sykehjemmene. Det åpner opp for at noen kan prøve å utnytte at de er lett påvirkelig ved å lede dem til å stemme på bestemte partier. Og det verserer en del slike stygge historier. Men jeg tviler på om det er veldig utbredt. Og mange demente er da også svært så bestemte.

Kan kriminelle stemme?

- Ja. Så sant det ikke er en særlig grov forbrytelse (av typen landsforræderi) – da kan man miste stemmeretten etter Grunnlovens § 53.

Er det sant at kriminelle oftere stemmer Frp, men går over til SV når de sitter inne fordi SV vil ha mildere straffer?

- Artig hypotese. Men har aldri sett noen tall på dette, så det blir bare spekulasjoner.

Kan umyndiggjorte stemme?

- Ja. Før mistet umyndige automatisk stemmeretten, men bestemmelsen ble fjernet i 1980. Umyndiggjøring er generelt på vei ut, nå oppnevnes i stedet hjelpeverger.

Bruker polakker og svensker som har vært her i minst tre år, stemmeretten sin?

- 40 prosent av stemmeberettigede svensker og 35 prosent av polakkene brukte stemmeretten sin ved valget i 2007. Altså langt lavere deltakelse enn blant de stemmeberettigede på landsbasis (61 prosent), men på linje med øvrige innvandrere. Dette gjelder polske og svenske statsborgere med norsk stemmerett. Ikke norske statsborgere med svensk og polsk bakgrunn. Her er deltakelsen høyere, ikke minst for svenskene hvor hele 67 prosent deltok.

Hva stemmer «nye nordmenn?

- Jeg har ikke sett at svensker og polakkers partistemmegivning er blitt studert, men det er grunn til å tro at de stemmer likere den norske befolkningen for øvrig, mens ikke-vestlige stemmer klart mer venstreorientert.

Romerike vokser med 5.000 i året. Hvilke partier tjener på innflytterne?

- Jeg tror det kan være en viss fordel for Frp. Innflytterne har trolig noe lavere forankring i de tradisjonelle konfliktlinjene (sentrum-periferi, kultur, høyre-venstre), og sterkere forankring i de nye (av typen innvandring). Frp er det nyeste partiet av det etablerte i den norske partifloraen. I den mest ekstreme vekstkommunen på Romerike, Ullensaker, gjør også Frp det ekstremt godt. Men det har åpenbart også andre årsaker (Espelunds popularitet og mange i privat sektor med lav utdanning og middels inntekt). Også i andre vekstkommuner på Romerike gjør Frp det bedre enn snittet.

Er det lov å premiere folk for å kumulere kandidater inn i kommunestyret?

- Nei. Å kjøpe stemmer er straffbart.

Hvorfor er det ikke lov til å stryke?

- Ordningen ble tatt bort ved valget i 2003 fordi stortingsflertallet mente dette var en negativ form for stemmegivning som var et fremmedelement i vårt valgsystem. Ordningen har senere blitt foreslått gjeninnført, men forslagene har blitt stemt ned. En konsekvens av strykeadgangen var blant annet at flere kvinner enn menn ble strøket, noe som medførte at kvinner ble mer underrepresentert i kommunestyrene enn hva de ellers ville ha blitt. Forskningen dokumenterer imidlertid ikke at kvinner ble strøket fordi de var kvinner.

Hvor mye teller en «slenger»?

- Hver partiliste inneholder et antall listestemmer som er lik det antallet representanter som skal velges til kommunestyret. En velger som gir personstemme («slenger») til en kandidat på en annen partiliste, overfører samtidig en listestemme til det partiet som «slengeren» stiller til valg for. Det partiet som velgeren opprinnelig stemmer på, mister en listestemme, mens partiet som slengeren står på, får en listestemme ekstra.

Påvirker været valgdeltakelsen?

- Det er en seiglivet påstand at godt vær gir bedre valgdeltakelse. Jeg tror det mest er en myte, men man kan selvsagt ikke se bort ifra at enkelte kvier seg for å oppsøke valglokalet hvis det er drittvær. Men dette er nok i så fall bare få, de som vil stemme går og stemmer uansett vær. Dette er dog heller aldri blitt studert, så vidt jeg vet, så vi kan bare spekulere.

Les flere saker hos Romerikes Blad her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.