Gå til sidens hovedinnhold

Kan gjøre det mulig å skyte pirater på stedet

Trond Giske vil åpne for å tilpasse regelverket.

- Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske hav. I 2010 gjennomførte piratene rekordhøye 61 «vellykkede» angrep. 30 skip og rundt 700 sjøfolk holdes nå som fanger under svært vanskelige forhold i Somalia. Foreløpig er ingen norskregistrerte skip kapret, skriver Nærings- og Handelsdepartementet i en melding.

Men det at det inntil vider ikke er noen norsk registrerte skip som er kapret, betyr ikke at myndighetene vil la saken passere uten å utrede eventuelle tiltak som kan gjennomføres - uten å bryte med norsk lov.

Tilpasser regelverket
- Alvoret i situasjonen for skip som seiler gjennom Adenbukta tilsier at bruk av væpnede vakter ombord på norskregistrerte skip nå bør vurderes, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Les også: - Vurderer å bevæpne norske skip

Næringsministeren får støtte fra regjerings- og partikollega Grete Faremo, som normalt sett er forsvarsminister, men som i Knut Storbergets fravær fungerer som konstituert jusitisminister.

- Stortinget åpnet med skipssikkerhetsloven i 2007 opp for å tillate våpen om bord på norskregistrerte skip. Vi mener det er nødvendig med en høring for å se på om regelverket er hensiktsmessig og tilpasset dagens situasjon i piratutsatte områder, sier Faremo.

Det er dog ikke slik at rederiene står fritt til å ta i bruk tiltak helt uten begrensninger. Og så langt er det ikke snakk om å væpne skipene, men heller utstyre skipene med væpnede vakter. Men heller ikke det kan gjøres helt fritt. Og ifølge meldingen oppfordrer myndighetene til moderasjon i den situasjon hvor det kan bli aktuelt for de væpnede vaktene å benytte seg av den ildkraften de bærer på.

- Et tiltak kan være å oppstille kriterier for bruk av bevæpnede vakter, dersom rederiet anser skipet for å være særlig sårbart for angrep. I utkastet presiseres at bruk av våpen så langt som mulig bør unngås og at varselskudd bør avfyres, heter det i meldingen fra Nærings- og Handelsdepartementet.

Les mer: Norske redere bruker leiesoldater

Ingen besluttning fattet
Myndighetene er nå i en situasjon hvor de vil hente inn innspill og meninger før de kan fatte et vedtak rundt temaet.

- Vi ber nå om innspill på om vi bør gjøre endringer i dagens regelverk for å sikre at mannskap og skip kan beskytte seg mot den uakseptable og økende voldsbruken fra piratenes side. Disse forslagene kommer i tillegg til det pågående arbeidet som gjøres internasjonalt for å håndtere piratvirksomheten, sier Trond Giske og Grete Faremo.

Inntil videre er det ikke tatt endelig stilling til om forslagene skal iverksettes. Derfor oppfordres høringsinstansene til å kommentere dette på generelt grunnlag. Videre oppfordres høringsinstansene til å peke på eventuelle alternative tiltak som kan bidra til å redusere risikoen for at norskregistrerte skip blir utsatt for piratvirksomhet.

I mellom tiden blir alle skip som skal passere gjennom Aden-bukta eller de vestre områdene i det indiske hav nødt til å avvente situasjonen og håpe at skipet ikke tiltrekker seg piratenes oppmerksomhet.

- Skyt de på stedet
I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv skrev skipsrederen Jacob Stolt-Nielsen (79) at «Pirater tatt i internasjonalt farvann, har alltid vært straffet med døden, oftest utført på stedet,» og denne praksisen bør gjeninnføres.

Han mener også at det er en skam at ikke Norge deltar i kampen mot piratene.

- Jeg er litt tøff i det innlegget, men jeg sier det som det er. Måten å løse problemet på, er å senke piratene og deres skip med mann og mus. Det er slik med alle lønnsomme forretninger, de vokser fort så lenge de er lønnsomme. Piratvirksomhet har vokst enormt, de får mellom 25 og 40 millioner kroner per båt, og har ingen utgifter, sier Stolt-Nielsen til DN.

- Dette er krig, og det koster liv å føre krig, skriver han i innlegget.

Les flere saker på NA24

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken