Gå til sidens hovedinnhold

Kan havne i fengsel: - Stålsett er ingen martyr

- Det er skapt et inntrykk av at det ikke er lov å hjelpe utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge. Det er feil, sier asyladvokat Trond Olsen Næss.

19. desember må tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett (84) møte i Oslo tingrett i en tilståelsessak.

Stålsett risikerer 45 dagers fengsel for å ha hyret en ureturnerbar asylsøker uten arbeidstillatelse.

Det har strømmet på med støtteerklæringer etter at saken ble offentlig kjent torsdag, noe som får advokat og partner hos advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson, Trond Olsen Næss, til å reagere.

Les også: Tidligere statsadvokat Arild Holden: - Stålsett må få slippe fengsel

- Det er lov til å hjelpe!

- Det er skapt et inntrykk av at det ikke er lov å hjelpe utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge. Det er feil, sier Næss til Nettavisen.

Han viser til utlendingsloven §108, sjette ledd:

«Den som yter humanitær bistand til utlending som oppholder seg ulovlig i riket, skal ikke kunne straffes for medvirkning til ulovlig opphold med mindre ...

  • a) vedkommende har hatt til hensikt å hjelpe utlendingen til å unndra seg plikten til å forlate riket, og
  • b) hjelpen har vanskeliggjort myndighetenes mulighet til å få til en utsendelse.»


- Ikke latt henne jobbe

Næss påpeker at politiet hver eneste dag stopper utlendinger som jobber ulovlig.

- Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ofte felles interesse i arbeidsforholdet, men det er like fult ulovlig. Hadde Stålsett gitt vaskehjelpen mat og ikke latt henne jobbe, hadde ikke dette vært noen sak, sier Næss.

Advokaten sier at selv om passivitet hos utlendinger kan føre til sykdom og utenforskap, kan ikke betaling for arbeid som vaskehjelp anses som humanitær bistand i lovens forstand.

- Det Stålsett uansett har bidratt til er å sette fokus på de mange som trenger hjelp. Folk må ikke slutte å engasjere seg humanitært for utlendinger uten oppholdstillatelse, mener Næss.

Innstramming fra de rødgrønne

Den rødgrønne regjeringen endret i 2011 regelverket slik at ureturnerbare asylsøkere mistet retten til arbeidstillatelse.

Fra 1. januar 2011 ble de som hadde fått endelig avslag på oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, fratatt skattekortet.

I oktober ble Arne Viste dømt til et års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Les også

Hedersmann får fengselsstraff for protest mot kriminelt dårlig politikk

- Stålsett og Viste sitt problem er at de får motytelser i form av arbeidskraft for sitt humanitære engasjement. Vi må spørre oss om det er greit å kreve noe av de vi vil hjelpe, og om det er greit at de vi hjelper også pådrar seg straffeansvar, sier Næss.

- At Stålsett og Viste tåler å sone straffen er jeg ikke i tvil om. En utlending derimot risikerer ikke bare å bli straffet, men å bli utvist med varig innreiseforbud til Norge og resten av Schengen-området. Det er hardt for mange, mener han.

Arild Holden: - Politiet trår feil

Nettavisen snakket fredag med tidligere statsadvokat Arild Holden, som reagerer kraftig på at politiet vil fengsle Stålsett:

«Politiet ønsker biskop Stålsett i fengsel. Som tidligere statsadvokat forventer jeg at det utvises skjønn av høyere påtalemyndighet,» skrev Holden på Facebook torsdag kveld.

Der skrev han også at:

«Statsadvokaten har full anledning til å overstyre politiet, stiller de seg bak å kreve en biskop langt opp i årene - i fengsel???»

- Når politiet trår feil, bør man rykke inn

Nettavisen møtte Holden i en rettspause i Oslo tingrett fredag formiddag.

Les også

Stålsett står som en påle

- På hvilken måte kan statsadvokaten overstyre politiet i denne saken?

- Statsadvokaten har et rettledningsansvar overfor politiet, og når politiet trår feil, så bør man rykke inn, svarer Holden.

- Hvorfor synes du det er så viktig at statsadvokaten griper inn i denne saken?

- Jeg mener Stålsett er utsatt for forskjellsbehandling. Det er en veldig hard påstand som man ikke ser i andre saker av lignende art, mener han.

- Hvilke saker tenker du på?

- Det er ikke så veldig mye rettspraksis her, men det er saker der det blir påstått betinget fengsel for omfattende forhold, svarer Holden, som nå er medforsvarer for Eirik Jensen.

Les også

Vil endre loven etter Viste-dom: - Må gis midlertidig arbeidstillatelse

Stålsett: - Verdt å gå i fengsel for en lovendring

Gunnar Stålsett uttalte seg om saken overfor Nettavisen før helgen:

- Jeg fikk orienteringen i ettermiddag, og jeg tar det til etterretning. Sakens bakgrunn er viktigere enn at jeg må sone 45 dager i fengsel. 3000 mennesker i dette landet er papirløse, så hvis dette kan sette fart i en prosess som forandrer lovverket, er det verdt det, sa Stålsett da.

- Dette er en viktig sak. Det setter søkelyset på en situasjon som ikke er verdig for en rettsstat, la han til.

I Norge oppholder det seg cirka 3.000 asylsøkere med endelig avslag som er såkalt «ureturnerbare». Det betyr at Norge ikke kan sette dem på et fly til hjemlandet fordi deres egne myndigheter ikke vil ta imot dem.

Kommentarer til denne saken