Gå til sidens hovedinnhold

- Kan ikke bygge oss vekk fra ulykker

Statens vegvesen har dobbelt så mye penger å rutte med.

KONGSVINGER (Glomdalen): Aldri før har det vært så mange biler på veiene i Hedmark.

På riksvei 2 mellom Kongsvinger og svenskegrensen kjører det daglig opp mot 10.000 biler i døgnet i sommerhalvåret, og ved Morokulien har trafikkøkningen alene vært på 45 prosent i løpet av de siste åtte årene.

– Må være mer våkne
– Derfor må bilførere i dag også være mye mer aktpågivende og våkne enn for bare noen år siden. Med den trafikken vi har nå kan det få fatale konsekvenser hvis du ikke er skjerpet hele tiden. For 30 år siden kunne vi i større grad tillate oss å skjene litt over i motsatt kjørebane uten at det fikk konsekvenser. I dag betyr det oftest front mot front. Vi kan ikke tillate oss å gjøre en eneste feil i trafikken nå.

Aud M. Riseng er avdelingsdirektør i Statens vegvesen, og hun har nå lagt fram ulykkesrapporten for 2010, som forteller at det er møteulykkene som tar flest liv på veiene i Hedmark.

– Men aldri før har det vært så mye opprustingsarbeid på veiene i Hedmark heller, og aldri før har veiene i fylket fått så mye penger som nå. Rundt 200 utbyggingsprosjekter skal i gang i løpet av planperioden 2010-2013, til en kostnad av nesten 1,5 milliarder kroner, sier hun til Glomdalen.

Dobbelt så mye penger
– Vi har omtrent dobbelt så mye penger nå som i forrige planperiode, fra 2006 til 2009, og vi får mye penger til riksveiene også nå, sier Aud M. Riseng.

Men likevel omkom 17 mennesker, og rundt 50 ble hardt skadet på veiene i fylket i fjor.

Halvparten av dødsulykkene var på riksveinettet. Og tre av disse igjen skjedde på riksvei 2. Mens resten av landet har hatt en kraftig nedgang i antall omkomne i trafikken de siste årene, har nedgangen i Hedmark vært liten i forhold.

Les også: Fortsatt nedgang i antall trafikkdrepte

Sene med midtrekkverk
– En årsak til at ulykkestallene ikke har gått ned i vårt fylke i samme grad som resten av Østlandet er at vi først er kommet i gang med utbygging av veier med midtrekkverk de siste åra, sier Aud M. Riseng.

– Og nettopp derfor er det også på tide at den nye riksvei 2 med fire felt kommer nå. Det er veldig viktig at vi får bygget den veien, og jeg er glad for at det er satt fullt trøkk på den. Hedmark er et transittfylke, med mye gjennomfartstrafikk mellom Oslo og Sverige. Alle kan vi gjøre feil, og vi må bygge veier slik at en feil ikke må resultare i døden, sier hun.

10 meter og penger
Det er møteulykkene som dominerer statistikken over ulykker med omkomne og hardt skadde. Og for å hindre møteulykker er det midtrekkverk som er den beste resepten, mener Aud M. Riseng.

– Hvorfor har vi da ikke bygget flere midtrekkverk i Hedmark?

– Det er ikke bare å sette opp midtrekkverk slik veien ligger. Det kreves ti meters bredde på veien for å bygge midtrekkverk, og det er det nesten ingen veier som har. Og det kreves stopplommer og forbikjøringsfelt. Men vi har bygget midtrekkverk på E 6 nå.

Forbereder midtrekkverk
– Riksvei 2 mellom Kongsvinger og Morokulien skal utvides flere steder, men der skal det legges rumlekant midt i veibanen. Hvorfor ikke bygge midtrekkverk?

– Med rumlelinjer legger vi til rette for midtrekkverk. Vi kan bygge midtrekkverk når pengene kommer, sier Aud M. Riseng.

Aud M. Riseng er likevel klar på at vi ikke bare kan bygge oss vekk fra ulykker.

– Det holdningsskapende arbeidet er like viktig, og det jobber vi hardt med. Vi har etter hvert fått veldig mye kunnskap om hvorfor ulykker skjer, og den kunnskapen må vi få formidlet til folk. Bilførerne må få den sammen kunnskapen som vi har hvis skal ha håp om de skal slutte å gjøre den feilen som kan føre til dødsstraff.

Fredag stiller Aud M. Riseng til nettmøte på glomdalen.no.

Reklame

Sikre deg sommerens morsomme lesestoff

Kommentarer til denne saken