Fremskrittspartiet krever at Nav-utbetalingene til Ubaydullah Hussain, som leder den ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah, stanses.

- Ubaydullah Hussain bør ikke få utbetalt et rødt øre fra Nav når han så til de grader tramper på norsk demokrati og norske verdier, sier Frps stortingsrepresentant Robert Eriksson, som også er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Eriksson sier han er rystet over at Hussain hver måned får utbetalt 19.200 kroner i dagpenger fra Nav, som TV 2 kunne fortelle tirsdag kveld.

Nå ber han arbeidsminister Anniken Huitfelt (Ap) gripe inn.

- Stans hvis regelverket er brutt
Men Huitfeldts politiske rådgiver, Martin Henriksen, påpeker at det ikke bare er å ta fra folk dagpengene.

- Jeg tror de fleste er sterkt uenig i demokratisynet til Hussain, men så lenge vi har ytringsfrihet i Norge så kan vi ikke ta fra folk dagpenger selv om vi ikke liker dem, sier Henriksen til Nettavisen.

Han sier samtidig at de forventer at Nav følger opp saken.

- Det er helt åpenbart at vi forventer at Nav følger nøye med på om personer gjør noen ting som er i strid med regelverket, og hvis det er misbruk så forventer vi at Nav tar tak i det på dagen, sier Henriksen, og legger til:

- Hvis regelverket er brutt, så skal utbetalingene stoppe men inntil da skal Norge oppføre seg som en rettsstat, selv i møte med folk som har et forkvaklet syn på demokratiet.

- Kan ikke reise rundt som meningspoliti
Henriksen mener det er vanskelig å sette en grense ved folks meninger.

- Det er helt åpenbart at trusselen fra aktivister er veldig alvorlig, og det må bekjempes, men det gjør vi ikke ved at Nav skal reise rundt i Norge som et slags meningspoliti, sier han.

- Men dersom noen begår handlinger som er i strid med lover og regelverk, så tar Nav tak i det. Dersom Nav har mistanke om at noen har mottatt penger urettmessig så undersøker de det, krever pengene tilbake og politianmelder det, sier Henriksen.

Han påpeker også at dagpengene kan stanses dersom mottakeren ikke er aktiv jobbsøker, eller ikke oppfyller andre vilkår for å motta penger.

Tirsdag meldte TV 2 at det skal være store interne splittelser i den ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah. Bakgrunnen skal være at deres leder mottar pengestøtten fra Nav.

- Later som de er mer mot ekstremisme enn oss
Frp krever at arbeidsministeren kommer til Stortinget for å redegjøre om saken.

- Ettersom presidentskapet avskar meg fra muligheten til å bringe saken til torgs i dagens møte, krever jeg nå at arbeidsminister Anniken Huitfeldt kommer til Stortinget og redegjør for de viktige spørsmålene jeg har til denne saken så raskt som mulig. Jeg er skuffet over at Statsråden ikke ser alvoret i denne saken og dermed ikke prioriterte å komme til Stortinget i dag, sier Eriksson.

- Vil Huitfelt komme til Stortinget for å redegjøre om saken?

- Arbeidsministeren redegjorde i november for denne typen saker, og Frp står fritt til å stille spørsmål. Da møter selvsagt statsråden opp og svarer på det, sier Henriksen.

Han er sterkt uenig i Frps kritikk mot regjeringen, om at de viser lite handlekraft i forhold til ekstremister.

- Frp forsøker jo å late som de er mer mot ekstremisme enn oss, men det stemmer ikke. De har også foreslått å redusere støtten til frivillige organisasjoner som har standpunkt Frp ikke liker. Sånn kan vi ikke holde på. Da har vi sklidd over til et ganske prinsippløst samfunn.

Elden: - Skjønner ikke helt hvorfor
Hussains forsvarer, advokat John Chr. Elden, sier til Nettavisen at han ikke helt skjønner Frps krav.

- Jeg skjønner ikke helt hvorfor loven ikke skal gjelde for han etter at han har betalt inn skatt for hardt arbeid i ni år, som gjør at han har opparbeidet seg trygderetter som alle andre, sier Elden, og legger til:

- Det ville være et rart land dersom trygdeytelser skulle forutsette at man støttet Frps meninger.

Mer fra Nettavisen: