Valgkomiteen i Norges Idrettsforbund la onsdag 19.12. frem listen over kandidater til å bli den neste idrettspresidenten. Disse er:

  • Arild Mjøs Andersen
  • Berit Kjøll
  • Geir Lippestad
  • Sven Mollekleiv
  • Eirik Sørdahl
  • Tom Tvedt

Mest oppmerksomhet har kandidaturet til tidligere byråd Geir Lippestad fått. I intervju med Aftenposten uttaler Lippestad:

– Jeg ble spurt om det er noe jeg kan tenke meg å gjøre for idretten, og det var noe det var lett å svare ja på. Idretten er landets største folkebevegelse, og den største arenaen for idrettsglede, livskvalitet, samhold, inkludering og vennskap

Det er altså ingen tvil om at Lippestad har lyst på jobben.

Omfattende pengebruk i Norges idrettsforbund

Vervet som ny idrettspresident er viktig og krever en person som nyter stor tillit. Idrettspresidenten er den øverste for all idrett i Norge. Med rundt 300 000 medlemmer i norske idrettslag er idretten Norges største folkebevegelse. Mange yter stor frivillig innsats for at ikke minst barn og unge skal få oppleve idrettsglede.

På toppen bærer ikke idretten like sterkt preg av frivillig innsats og oppofrelse. Opp gjennom årene har det vært mye økonomisk rot i norsk idrett mens et inntrykk av pampevelde på toppen har fått feste seg. Ikke minst har dette skjedd under den nåværende idrettspresidenten, Tom Tvedt. Tom Tvedt er tidligere fylkesordfører i Rogaland og samboer med Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng. Altså en mann nær Arbeiderpartiets indre krets.

Norges Idrettsforbund har under Tom Tvedts ledelse vært i søkelyset en rekke ganger om pengebruk, hemmelighold og økonomisk rot. Nylig gikk Riksrevisjonen ut med skarp kritikk av bruken av spillemidler. Mens lokale idrettslag må snu på hver krone, flommer vinen i dyre middager hos toppene. På grasrotnivå er frustrasjonen stor og tilliten til Tom Tvedt tynnslitt. Likevel stiller han til gjenvalg.

Geir Lippestad har rotet det til før

Arbeiderpartimannen Geir Lippestad, tidligere byråd for næring og eierskap i Oslo, er altså blant de hete kandidatene med stor lyst på å bli idrettspresident. Er han rett mann?

Økonomisk rot og pengebruk er Norges Idrettsforbunds store problem. Det er på dette området det må ryddes opp og bygges tillit. Lippestads store problem er at han ikke har tillit på dette området. Tvert i mot har det vært flere store skandalesaker i Oslo kommune under det som var hans ansvarsområde.

Lippestad måtte gå av som byråd pga. den omfattende Boligbygg-skandalen der Oslo kommune har betalt rundt 100 millioner kroner for mye ved boligkjøp. To personer er siktet av Økokrim i den saken, men av granskningen fremstår det som klart at kommunen på ingen måte hadde kontroll. Lippestad satt på toppen med ansvaret for det.

Særlig bedre står det ikke til i Omsorgsbygg, som har vært ledet av broren til byrådsleder Raymond Johansen. Omsorgsbygg var under byråd Lippestads ansvarsområde. Han hadde ikke kontroll der heller, selv om den skandalen ble avslørt først etter hans avgang.

Lippestad hadde også ansvar for oppkjøpet av Hafslund som han rotet til. Måten dette ble gjort på kan gi Oslo en milliardregning. Lippestad derimot, mente at alt var i sin skjønneste orden. Han greide kunststykket å hevde at det er bedre for kommunen dess mer kommunen betaler, for det viser at Hafslund er mer verdt. Temmelig uforståelig for de fleste altså.

Også i andre økonomiske saker uten direkte tilknytning til Lippestad er Oslo kommune i søkelyset. Kommunen har ikke klart å følge opp saker om forkjøpsrett av leiegårder, men byrådsleder Raymond Johansen legger nå beleilig all skyld på boliginvestor Ivar Tollefsen. Uansett om Tollefsen har plikt til å innrapportere så har kommunen også et ansvar for å følge med slik at ingen kan lure seg unna. Det ser ikke kommunen ut til å ha gjort før saken stod i avisene.

Kan Lippestad bygge tillit?

På bakgrunn av hans tid som byråd i Oslo fremstår ikke Geir Lippestad som mannen som kan rydde opp i Norges idrettsforbund. Skulle Ap-mannen Lippestad ta over etter Ap-mannen Tvedt lukter det også for mye partipolitisk dynasti av dette. Ikke særlig tillitsvekkende det heller.

Nå gjenstår det å se hvem den nye idrettspresidenten blir. Det bør bli en som evner å gjenreise tilliten etter alt rotet som har vært under nåværende idrettspresident Tom Tvedt. At fallert Oslo-byråd Geir Lippestad fremmes som het kandidat lover ikke godt.