Gå til sidens hovedinnhold

- Kan lykkes i å lage primitive kjernevåpen

Terroristgrupper trenger bare noen titalls kilo med våpenuran eller plutonium.

Denne uken ble det avholdt et to dager langt internasjonalt toppmøte i Sør-Korea om atomsikkerheten i verden. Statsledere fra 51 land, samt FN og Det internasjonale atomenergibyrået, deltok på konferansen som er initiert av USAs president Barack Obama.

Hovedfokuset på konferansen var kjernefysisk terrorisme.

- Kjernefysisk terrorisme er en av de største truslene i vår tid. Terrorister kjenner ingen grenser, og kan gjøre ubotelige skader bare med små mengder kjernefysisk materiale. Verden må gå sammen for å møte denne utfordringen. Vi må hindre at slikt materiale havner på feil hender, sier statsminister Jens Stoltenberg, som deltok på konferansen, i en uttalelse.

Enorme konsekvenser
Norsk atomforsker sier at kjernefysisk terrorisme er en reel trussel som må tas på alvor.

- Sannsynligheten for kjernefysisk terrorisme regnes ikke som høy, men siden konsekvensene kan bli enorme, blir risikoen allikevel reell. Kjernefysisk terrorisme kan bestå i sabotasje av kjernekraftverk eller andre installasjoner, eller bruk av kjernevåpen. Sistnevnte kan være statlige kjernevåpen på avveie eller improviserte kjernevåpen lagd av terrorister, sier atomforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Halvor Kippe, til Nettavisen.

- Heldigvis passes spaltbart materiale svært godt på de aller fleste steder, men hvis en terroristgruppe skulle få tak i noen titalls kilo med våpenuran eller plutonium, så kan de i verste fall lykkes i å lage og sette av et primitivt kjernevåpen, trolig med lav sprengkraft sammenlignet med «skikkelige» kjernevåpen. Men selv et delvis mislykket kjernevåpen vil kunne rasere flere kvartaler i en by, sier Kippe.

«Skitne bomber»
Den store frykten er at terrorister skal klare å få skaffe et kjernevåpen på det svarte markedet, eller utvikle en selv med kjernefysisk materiale som er på avveie, og deretter plassere det i en storby som New York eller London. Og kanskje enda mer sannsynlig er at terrorister klarer å lage en form for radioaktiv bombe, også kjent som «skitne bomber».

- En skitten bombe er svært mye lettere å lage enn et kjernevåpen. Årsaken er at en bare behøver eksplosiver og et vilkårlig radioaktivt materiale, ikke nødvendigvis uran eller plutonium. Sprengkraften kommer derfor kun fra eksplosivene, og det radioaktive stoffet blir spredt og dermed fortynnet av eksplosjonen, sier Kippe.

- En skitten bombe vil vanskelig påføre veldig mye større personskader enn en vanlig bombe, men den vil etter alt å dømme gi opphav til mye frykt og medføre store oppryddingskostnader. Det er mye lettere å få tak i en strålekilde som kan egne seg til skitne bomber enn uran eller plutonium av kjernevåpenkvalitet, sier Kippe.

Ratifiserer konvensjon
Stoltenberg sier at Norge vil øke innsatsen for å hindre at terroristgrupper får tilgang til kjernefysiske våpen og materiale, ved å ratifisere konvensjonen om kjernefysisk terrorisme.

Konvensjonen innebærer et forsterket internasjonalt samarbeid mellom politi og rettsvesen om å forhindre, etterforske og straffeforfølge besittelse og bruk av kjernefysisk materiale.

Statsministeren sier at Regjeringen vil i løpet av året foreslå endringer i straffeloven som sikrer at Norge oppfyller alle krav i konvensjonen.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken