Stortinget skal hjelpe til med ekstra høye strømregninger i høst. Derfor stemte et enstemmig Storting denne uka for å bruke en engangssum på 202 millioner i ekstra bostøtte i november.

Les mer: Krisetiltak mot dyr strøm får flertall

Etter at politikerne klappet seg selv på skulderen har det nå dukket opp et problem for enkelte som mottar sosialstøtte gjennom Nav.

De som får Nav-støtte risikerer å miste sosialhjelp fordi pengene fra Husbanken gjør at de overstiger det beløpet de har fått godkjent støtte for i løpet av november.

Bedt av Nav om å spare på pengene

På sosiale medier har flere delt brev fra Nav, hvor de gjøres oppmerksom på at de står i fare for å miste støtte.

«Varsel om mulig omgjøring av vedtak: Du har fått innvilget sosialhjelp til boutgifter ut fra din økonomiske situasjon på vedtakstidspunktet. Dersom du får ekstra bostøtte-utbetaling fra Husbanken i november, vil NAV Bergen vest foreta en ny beregning i din sak» heter det i ett av brevene.

Les også: Oslo kommune har solgt langt flere beboerparkeringer enn det er parkeringsplasser: – Lureri

I en SMS fra et annet Nav-kontor står følgende:

«Hei, du vil på fredag den 19. november få 3.070,- kroner i ekstra bostøtte. Denne må du spare til desember måned da du vil få tilsvarende mindre utbetalt av NAV i desember. Ha en fin dag videre».

Det er opp til kommunene, og dermed de enkelte Nav-kontorene, om de ønsker å avkorte de som får ekstra bostøtte eller ikke.

Vil gi kommunene frihet

Samtidig som de vedtok ekstrastøtten, stemte Stortinget ned et forslag fra Rødt, som sa at økt bostøtte ikke skal gi fratrekk i andre ytelser.

Alle partier utenom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre - som til sammen har flertall - stemte for Rødts forslag.

Les også: «Selv ikke den dagen da jeg takket for meg, klarte Eli å dy seg»

Kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Lene Vågslid, mener kommunene ikke bør detaljstyres.

– Vi tror sosialhjelpen blir mer treffsikker til den enkeltes behov og at kommunene hjelper folk raskere i jobb hvis vi ikke detaljstyrer kommunene på bruken av sosialhjelp. Det er kommunene som har ansvaret for sosialhjelpen, og staten gir veiledende satser, sier hun til Nettavisen.

– Flaut

Nettavisen har snakket med Rødt og Frp, som er kritiske at man ikke satte sterkere føringer på bostøtten.

– Jeg synes det er flaut at regjeringen, som utroper at de er for vanlige folk, likevel ikke sørger for å hjelpe de vanlige folkene som trenger det mest, sier Tobias Dreveland Lund i Rødt.

Les også: Vedum og Støre slaktes for CO2-grep: – Velger bil over buss

Han mener mange nå står i fare for å bli lurt av politikernes lovnader.

– Det har blitt blåst opp som at de skal få mer støtte, men når de møter opp hos Nav så får de fratrekk der fordi de har fått ekstra bostøtte.

Kommunalpolitisk talsperson i Frp, Helge André Njåstad, påpeker at dersom kommunene, gjennom Nav, holder igjen sosialstøtte til de som får ekstra bostøtte, blir pengene fra Stortinget kun en ekstraoverføring til kommunene.

– Hvorfor gir Frp støtte til Rødts forslag i denne saken?

– Det er logisk. Når vi bruker 202 millioner av statens penger for å hjelpe folk med strømregningen, så må vi sørge for at pengene kommer fram til dem, og ikke at det blir et påskudd for norske kommuner å holde igjen sosialhjelpen. For da bare flytter vi penger fra staten til kommunene.

– Når Stortinget presset regjeringen til å øke bostøtten, så er det skuffende at regjeringspartiene ikke sørger for at pengene treffer dem de skulle treffe, sier Njåstad.

– Mislykkes

Aksjonsleder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen, som jobber for å styrke rettighetene til de på arbeidsavklaringspenger, reagerer sterkt på nyheten.

– Dette viser hvordan et hjelpetiltak mislykkes når man ikke forstår systemet. Dette treffer ikke dem det skal treffe, slår hun fast.

Hun sier det er ulik praksis av sosialhjelp i kommunene, og at en eventuell avkorting vil komme an på hvilken kommune man bor i.

– Det hjelper ikke å ringe statlige Nav, fordi dette er en sak for det kommunale Nav, som har med økonomisk sosialhjelp å gjøre, og forvalter lov om sosiale tjenester, sier hun.

I noen kommuner er det Nav som behandler bostøtten, men denne står utenfor Nav i andre kommuner.

Har sendt brev til kommunene

Under stortingsdebatten om bostøtten, påpekte kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) at kommunene har et handlingsrom, og derfor ikke behøver å avkorte dem som får økt bostøtte.

I forslaget fra regjeringen har også arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) minnet kommunene om at det «skal tas hensyn til høye strømutgifter ved utmålingen av sosialhjelp».

Les også: Regjeringen kutter 2,9 milliarder i strømavgiften

Vågslid i Ap påpeker også dette.

– Arbeidsministeren har minnet kommunene om at de har full mulighet til ikke å gjøre avkortning i sosialstøtten som følge av økt bostøtte. Slike råd har kommunene fått tidligere også, som i forbindelse med pandemien hvor det ble gitt en veileder som varer ut 2021 om at kommunene bør være tilbakeholdne med å stille vilkår om avhending av bolig, bil eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp. Statsråd Gram svarte også på dette i Stortinget under debatten, sier hun.

– En økning i bostøtten er viktig og riktig å gjøre, og jeg er glad for at regjeringen raskt kom til Stortinget med en ekstrabevilgning slik at den utbetales nå i november, legger hun til.

– Brevet betyr ikke mye

Thorsen i AAP-aksjonen blir ikke beroliget av et slikt brev.

– For oss som kjenner Nav-systemet, så vet vi at et sånt brev ikke betyr så mye, for Nav har sine retningslinjer, og lokale Nav-kontor følger sin egen praksis.

Thoresen forklarer den ulike praksisen mellom kommunene slik:

– Det er kommunene som får pengene. Alle som søker økonomiske sosialhjelp må søke bostøtte, og de som får det innvilget får et vedtak på en viss støtte til husleie, forsikring og strømutgifter.

– Noen Nav-kontor har en praksis på at man får en viss sum til strømutgifter, og når man går over denne, så må de bruke av livsoppholdet sitt til å dekke dette. Så det hjelper ikke å få ekstra støtte til strømregningen når kommunen sier at du kun får en viss sum for strøm.

– Men noen Nav-kontor dekker hele strømregningen. Det er ulik praksis og tolkning av lovverket.