Den siste tiden har Nettavisen sett nærmere på hva som ligger bak den mye omtalte sykepleiemangelen i Norge. I perioder der landet opplever høyt smittetrykk av koronaviruset, blir manglende intensivsykepleiere brukt som argument for å innføre strenge restriksjoner.

Ifølge Helse Sør-Øst er tommelfingerregelen på norske sykehus at det skal være bemannet ni sykepleiere per intensivseng.

Til sammenligning bruker Sverige fem sykepleiere for å bemanne én intensivplass, der arbeidsoppgavene blir fordelt mellom ulike yrkesgrupper. Dette gjør at sykepleierne kan gi fra seg flere oppgaver til annen helsepersonell.

Les også: Sykepleiere klager på manglende oppgavefordeling – forsker mener de selv har sørget for at de er alene på sykehusene

Effektivisere norsk helsevesen

Utviklingsleder på Fagskolen i Viken, Gry Ulvedalen, arbeider for at Norge skal få lignende ordninger på sykehusene, og forteller til Nettavisen at en slik fordeling vil bidra til å spare ressurser.

− Vi ønsker å heve kompetansen på helsefagarbeiderne. Det kan være et bidrag for å løse personellkrisen som det ropes om, og som vi egentlig har visst om i veldig mange år, men som har kommet over oss for fullt nå, sier Ulvedalen til Nettavisen.

Hun forteller at oppgavegliding vil bli en viktig del av effektiviseringen av sykehusene. I praksis vil dette si at sykepleiere kan ta noen av legenes oppgaver, og at helsefagarbeidere kan gjøre noen av sykepleiernes oppgaver.

Les også: I Sverige trengs det fem sykepleiere for å bemanne én intensivplass – i Norge dobbelt så mange

− Vi ser at det er flere og flere sykehus og kommuner som innser at det ikke er mulig å få tak i nok sykepleiere, og at de må benytte den arbeidskraften de faktisk har, som er helsefagarbeidere. De må ha kompetanseheving for å kunne utføre de oppgavene som sykepleierne tradisjonelt har hatt monopol på å utføre, sier Ulvedalen til Nettavisen.

I en undersøkelse fra sykepleiernes eget fagblad, Sykepleien, kom det frem at mer enn 6 av 10 sykepleiere daglig utførte oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver. Dette er oppgaver som gjerne kunne vært utført av helsefagarbeidere.

− Heve kompetansen i alle ledd

Samtidig har det ikke bare blitt færre sykepleiere de siste årene - helsefagarbeidere forsvinner også stadig. Tall fra Nav viser at det mangler nærmere 5350 sykepleiere og 1900 helsefagarbeidere i Norge.

I tillegg har helsefagarbeidere gått fra å utgjøre 40 prosent av alle pleierne på sykehuset, til å nå utgjøre kun 10 prosent av bemanningen. I dag står sykepleierne for om lag 90 prosent av alle pleierne på norske sykehus.

Videreutdanning av eksisterende helsefagarbeidere vil ikke gi flere sykepleiere eller helsefagarbeidere, men kan likevel bidra til å løse personellkrisen på sykehusene:

− Helsefagarbeidere står ofte på skyllerom eller på kjøkkenet. De gjør oppgaver som hvem som helst kan gjøre. Man kan ansette assistenter eller helsesekretærer som kan gjøre noen av disse oppgavene. Det handler om å heve kompetansen i alle ledd, sier Ulvedalen til Nettavisen.

Hun tror også at helsefagarbeidere vil få en økt status de neste årene. Dette tror hun vil bidra til at de også blir tildelt flere oppgaver.

Vellykket

Denne nye formen for oppgavegliding og kompetanseheving har blitt prøvd ut på sykehuset i Bodø. Karoline Lillevik er en av helsefagarbeiderne som har valgt å videreutdanne seg innen kirurgisk virksomhet.

Målet med den to år lange utdanningen er at helsefagarbeiderne skal kunne bidra på et høyere faglig nivå innen behandlingen av kirurgiske pasienter, på sengepost, sterilsentral eller som en støttefunksjon på operasjonsstuen.

Les også: Ut mot helsetoppenes bruk av koronatall: – Skaper mer frykt

Lillevik forteller at det er ikke så vanlig at helsefagarbeidere får utdanningsstilling, og muligheten til å videreutdanne seg gjennom arbeidsstedet, da dette vanligvis er forbeholdt sykepleierne.

− Men jeg har vært så heldig å få sjansen. Det betyr jo at sykehuset vil satse på oss, sier Lillevik til Nettavisen, og forteller at arbeidsdagene ligner på sykepleiernes.

Spiller hverandre gode

Hvordan er det å jobbe side om side med sykepleiere?

− De fleste sykepleierne er veldig hyggelige og samarbeidsvillige, men jeg har også blitt møtt av enkeltpersoner som mener at de ikke kan tømme søppelbøtter eller rydde opp etter seg inne på pasientrommene, da de selv mener de ikke har studert en bachelorgrad for å utføre slike oppgaver.

Sier de sånt direkte?

− Ja, jeg har hørt det på pauserommet for eksempel. Jeg er redd for at helsefagarbeidere skal sitte igjen som taperne på sykehuset, sier Lillevik, men legger til at hun er veldig fornøyd med sin avdeling.

Etter at prosjektet med oppgaveglidning ble satt i gang opplever Lillevik at avdelingen arbeider med et jevnere arbeidstrykk mellom de to yrkesgruppene.

− Jeg håper at både politikere og fagforbund ser den positive effekten av dette arbeidet. I det offentlige så har det kanskje vært litt sånn at man ikke alltid føler at man blir satt så stor pris på, men dette gir oss mer muligheter til flere arbeidsoppgaver, sier Lillevik.

Les også: Diakonhjemmet og Lovisenberg med kjempeunderskudd

Motiverer helsefagarbeidere

Avdelingsleder for kirurgiske sengeposter ved Nordlandssykehuset, Jeanette Coucheron, er ansvarlig for avdelingen Lillevik jobber på. Hun er fornøyd med ordningen, og håper flere ser nytten av å arbeider tverrfaglig.

− Da helsefagarbeiderne ble borte for noen år tilbake, sa man at det heller skulle ansette sykepleiere, siden de kunne gjøre alle oppgaven. Erfaringene gjennom de siste årene viser jo at vi egentlig har behov for tverrfaglig kompetanse i møte med pasienter. Dette er fordi sykepleiere og helsefagarbeidere kan utfylle hverandre slik leger og sykepleiere utfyller hverandre i dag, sier Coucheron til Nettavisen.

Avdelingslederen sikter til Loen-vedtaket i 1989, da Norsk Sykepleierforbund (NSF) vedtok at de skulle jobbe for at fremtiden kun skulle være sykepleiere, og ikke helsefagarbeidere, som arbeidet med pasientpleie på norske sykehus.

Hun tror det vil være mer motiverende for helsefagarbeidere å jobbe på en arbeidsplass der de får brukt utdannelsen sin, og der de får muligheten til å øke kompetansen ytterligere.

− Tror du vi har få helsefagarbeidere, fordi flere opplever at det er vanskelig å få seg jobb på sykehusene?

− Jeg tror dessverre at det har vært litt sånn de årene vi har lagt bak oss. Jeg ser nå at sykehusene nå, ser det som mer hensiktsmessig å satse mer på helsefagarbeiderne.