Aftenposten og NRK Dagsnytt meldte onsdag at utlendinger som kommer til Norge og gjør noe straffbart som gir mer enn ett års fengsel, automatisk blir medlem av folketrygden.

Dermed får de dekket helseutgifter og har rett på pensjon.

Les: Kriminelle utlendinger får pensjon

Grunnlaget er en lovtolkning som Regjeringen la frem i november.

Urimelig
Dette har ført til sterke reaksjoner, og Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sier hun vil se på saken.

- Jeg ser at opplysningene som framkommer i media i dag kan virke urimelige og i strid med allmenn rettsfølelse. Jeg vil sørge for en vurdering av om det innenfor gjeldende regelverk kan være aktuelt å begrense trygderettighetene til utenlandske innsatte i norske fengsel, eventuelt om det bør gjøres lovendringer, sier statsråden.

Utredelse
Saken ble tatt opp i Stortingets spørretime onsdag, der justisminister Knut Storberget (Ap) fikk spørsmål fra salen hva signaleffekten av en slik lov vil være.

- Regjeringens satser for å få flere utenlandske til å sone i hjemlandet. Sett i det lyset er det mildest talt svært uheldig at man ved soning av en lengre dom i Norge opparbeiderer seg rettigheter i folketrygden, svarte Storberget. Det skriver Aftenposten.

Storberget påpekte at lovgivningen sender et uheldig signal både innad i Norge og utad.

- Den gjør det vanskelig å redusere kampen mot kriminalitet.

Storberget har bedt om en utredelse av saken.

1 av 3
Arbeids- og velferdsdirektoratet bygger sin praksis på at når en norsk domstol har avsagt en dom med den følge at en person tvinges til å oppholde seg her i landet, må vedkommendes opphold i landet anses som lovlig.

Sju av ti straffedømte utlendinger i norske fengsler soner mer enn ett års straff. Kommer de i tillegg fra et EØS-land, har de også krav på penger selv om de forlater Norge.

For tiden sitter det 1001 utenlandske statsborgere i norske fengsler, noe som er 32 prosent av de innsatte.