«Dette lå foran karakterkortet til 8. trinn på GUS, og mine tårer triller. Det er fantastisk skrevet».

Det skriver mamma Lise Fuhr på Facebook, der hun delte et bilde av brevet som lærerne på Grimstad ungdomsskole la ved karakterkortet til sine elever på 8. trinn nylig. Fuhr har barn som går på trinnet.

«Nå har du fått ditt første karakterkort for sommeren her på Grimstad ungdomsskole. Før du ser på karakterene dine, er det noe viktig du må være klar over», er innledningen i brevet.

Posten har fått massiv respons på Facebook.

- Det tyder jo på at det er et behov for fokus på annet enn bare karakterer i skolen, sier Fuhr til Nettavisen.

Hun ble dypt rørt av brevet som lå ved karakterkortet til 8. trinn på skolen, da det ble levert ut nylig. Fuhr har sågar prøvd å spore opp bakgrunnen for hvorfor lærerne har lagt det ved - for å berømme vedkommende som sto bak.

- Jeg vet at mange barn har ulike utfordringer med teoretiske fag, og de kan være flinke til ulike ting, ikke bare om de er skoleflinke eller ikke. De kan være flinke til å ri, ha det gøy med skolemusikken eller andre ting, sier Fuhr.

Det er nettopp dette som er tema i brevet til elevene:

«Disse karakterene viser ikke hvor utmerket og unik du er. Disse karakterne viser ikke at du er en god venn eller at du er flink til å passe dine søsken. De viser heller ikke at du danser med de kuleste bevegelsene eller at du sprer glede til dine omgivelser med ditt nydelige smil.

Karakterene viser ikke at du er omsorgsfull eller omtenksom, eller at du hver dag gjør ditt aller beste. Disse egenskapene blir du aldri testet i på en prøve», står det i brevet.

Fuhr er svært glad for å ha barn som går på en skole som tar skolemiljøet såpass på alvor som hun opplever de gjør på Grimstad ungdomsskole. Og at de ser elevene for mer enn karakterer.

- Holdningen til rektor og skolen er helt fantastisk. Det har så mye å si for kulturen på skolen, og for at elevene har høy trivsel. De har et eget miljøteam som gjør en fantastisk jobb, sier Fuhr.

- Viktig med et annet perspektiv

Ifølge oversikten på skolens nettsider de ti miljøarbeidere ansatt ved skolen.

Videre i brevet til elevene står det:

«Disse karakterene viser bare hvordan du har gjort det i de ulike fagene, men de forteller ikke alt. De sier ingenting om at du kanskje har utviklet deg eller forbedret deg på et område du kanskje syns var vanskeligere tidligere. De kan ikke fortelle at du lyser opp dagen for læreren din. De kan ikke fortelle hvor fantastisk du er.

Se på karakterene og les framovermeldingene fra oss, men husk: Det er ingen prøver eller tentamener som kan vise alle de fine egenskapene du har, som gjør deg til akkurat den personen DU er.

Hilsen lærerne dine på 8. trinn».

Fungerende rektor og fagleder for 8. trinn på Grimstad ungdomsskole syns det er artig at Facebook-posten har fått så mye oppmerksomhet.

- Vi ønsker alltid å legge ved en hyggelig melding til våre elever på 8. trinn, og vi syns det er er viktig at elevene får noe mer enn tallet (karakteren), og at vi gir de et større perspektiv enn det, sier Ellen Brunborg til Nettavisen.

Det samme fokuset var det for eksempel på vitnemålesutdelingen til 10. trinn, kan Brunborg fortelle.

Hun bekrefter at miljøteamet ved skolen har vært et satsingsfelt i flere år. Dette er noe skolen selv har opparbeidet innenfor sine budsjetter, sier Brunborg.

- Det var rundt 2005-2006 at vi så at vi med fordel kunne organisere oss litt annerledes. På tidlig 2000-tall hadde vi som regel en assistent som fulge en elev her og der, men over tid har vi utviklet et stort og velfungerende miljøteam som jobber utrolig godt for at vi skal ha et trygt skolemiljø, sier Brunborg.

Teamet organiserer seg selv, og er tilstede både i klassetimer, i friminutt, i gangene og ellers der elevene oppholder seg.

- Tilbakemeldingen fra lærerne er at «her går det faktisk an å undervise». De trenger ikke å bruke like mye tid på ro og orden, for det hjelper miljøteamet til med, sier Brunborg.

Høy trivsel

Hun er overbevist om at miljøteamet, sammen med at kontaktlærerne har små elevgrupper, er to avgjørende tiltak som gjør at Grimstad ungdomsskole scorer høyt på undersøkelser om trivsel blant elevene.

- Vi får også veldig mange gode tilbakemeldinger fra foreldre og lærerstudenter, og det er vi veldig glad for, sier Brunborg.

En viktig effekt av miljøteamet er at elever med behov for ekstra oppfølging nå i mye større grad kan følge vanlig undervisning og være tilstede i timene sammen med klassekameratene sine.

- Tidligere var disse elevene tatt ut i egne grupper, noe som både kan virke stigmatiserende og som tar eleven ut av det sosiale fellesskapet i klassen. Vi er ikke i tvil om at elevene lærer mer når de kan ta del i den vanlige undervisningen. Og det får flere anledning til nå, sier Brunborg.

Den fungerende rektoren og faglederen for 8. trinn syns det er fint at skolens verdier og tiltak har fått positiv oppmerksomhet i forbindelse med Lise Fuhrs deling på Facebook av brevet fra 8. trinn-lærerne.

- Det gjør at elevene blir stolte av skolen sin, og at lærerne blir stolte. Det er veldig fint at en utvikling vi har jobbet med over lang tid blir lagt merke til på denne måten, sier Brunborg.