Gå til sidens hovedinnhold

Karita i meglersmell

Finanskrisen krever sitt første offer. Cecilie Ditlev-Simonsen og Karita Bekkemellem er blant de som er innblandet.

I en dramatisk melding opplyser styret i CAR at de tirsdag ettermiddag har innlevert alle meglerselskapets konsesjoner til Kredittilsynet. Årsaken er at tilsynets krav til egenkapital ikke lenger er oppfylt.

NA24 - din næringslivsavis

- Styret jobber med mulige tiltak for videre drift eller salg av hele eller deler av virksomheten til andre aktører, opplyses det.

Høyprofilerte kvinner
I den dramatiske meldingen heter det videre at styrets eksterne medlemmer har konstatert mangelfull rapportering fra selskapets daglige ledelse overfor både styret, selskapets bankforbindelse og Kredittilsynet. Dermed har CAR-toppene Per Christian Hoel og Gunnar Holen ikke gått til styret og fortalt om de store problemene.

Den nye styrelederen Øivind Solvang er meget opptatt av at det høyprofilerte styret i CAR ikke har visst om problemene. I dette styret sitter det nemlig noen meget kjente kvinnefjes.

Foruten CAR-gründerne Gunnar Holen og Per Christian Greter Hoel, sitter tidligere kommunikasjonsdirektør i Hydro Cecilie Ditlev-Simonsen og toppolitiker Karita Bekkemellem i styret. I tillegg til dette er Britt Kollstrøm og Svein Vier Simensen inne i styret.

Tøft marked
Det norske aksjemarkedet har snudd helt om det siste året. Antallet emisjoner og nynoteringer har skrumpet kraftig inn, og handelen blant de norske småinvestorene er nå på et helt annet nivå. Dette er kjernemarkedet til CAR.

For CARs del er det slutt på aksjehandelen for denne gang. Aksje- og valutahandel vil opphøre 20. august 2008. Mottatte ordre for aksje- og valutahandel vil ikke bli effektuert etter 19. august 2008, opplyses det.

- Det er jo trist. Det er dårlig inntjening som er årsaken til at vi har kommet i denne situasjonen, sier Holen, som ikke vil kommentere styrets beskyldninger mot ham. Gunnar Holen var også med da meglerhuset Moe Securities gikk konkurs for en tid tilbake.

Etter det NA24 får opplyst fattet ikke de ansatte i selskapet, deriblant 25 meglere, at det var noen prøblemer før de fikk den tunge beskjeden idag. Dette skal ha kommet som lyn fra klar himmel fra selskapets ledelse og styre. Det skal være svake resultater i første kvartal, som forverret seg i andre kvartal. Dette ble imidlertid først kommunisert styret forrige uke. Etter hva NA24 erfarer skal også fordringene, penger som kunder skylder meglerhuset, ha svekket seg.

Betalingsanmerkinger
CAR har hatt svak inntjening gjennom hele 2008, spesielt på corporate-området, og hadde et betydelig underskudd i første halvår. Nye satsingsområder, som valutahandel og fondsforvaltning, har ikke gitt forventede resultater. At situasjonen er prekær i CAR er helt klar. I sommer er det nemlig registrert to betalingsanmerkinger på selskapet på 57.000 kroner.

I 2007 hadde CAR en omsetning på 80,6 millioner kroner og et overskudd på 8,2 millioner kroner før skatt. Egenkapitalen var på 21,6 millioner kroner ved inngangen til 2008. Det opplyses ikke om hele egenkapitalen har gått tapt de siste månedene, men selskapet har startet gjeldforhandlinger med kreditorene.

På møte hos Tilsynet
Styret ba om møte med Kredittilsynet tirsdag for å orientere om situasjonen og levere tilbake selskapets konsesjoner. Både Kredittilsynet og styret legger vekt på at aksjehandler utført de siste dager skal gjøres opp på ordinært vis og at CARs oppgjørskreditter og garantier stillet av selskapets bankforbindelse nedreguleres tilsvarende.

- Vi beklager selvfølgelig meget sterkt den situasjonen som har oppstått, spesielt i en situasjon der en av de to eierne, styreleder Per Christian Hoel, er alvorlig syk. Styret har imidlertid kommet til at vi ikke har annet valg enn å innlevere konsesjonene umiddelbart. Vi jobber på spreng med alternativer for å sikre en best mulig løsning for medarbeidere, kreditorer og investorer og er i tett dialog med både Kredittilsynet og CARs bankforbindelse, skriver styremedlem Øivind Solvang i en kommentar.

60 mister jobben
Solvang ble 18. august 2008 utpekt av styret til å lede møter og forhandlinger i arbeidende styreleder Per Christian Hoels sykefravær. Hoel har vært innlagt på sykehus i flere uker etter en alvorlig allergisk reaksjon tidligere i sommer.

Medarbeidere i CAR ble orientert om situasjonen på et allmøte i ettermiddag. CAR har ca. 60 medarbeidere, hvor av 25 aksjemeglere og 9 analytikere. Selskapet er eid av Per Christian Hoel og Gunnar Holen med 50 prosent hver. Holen er også administrerende direktør i selskapet.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken