I Norge er barnehager en viktig del av velferdssamfunnet, og gir barn muligheten til å lære og utvikle seg i et trygt og stimulerende miljø. En rekke undersøkelser og rapporter viser at de fleste foreldre og omsorgspersoner er fornøyde med barnehagene i Norge. Det er imidlertid også noen utfordringer som påpekes, som for eksempel høy bemanningstetthet og behov for bedre tilrettelegging for barn med spesielle behov.

Undersøkelsene som viser hvor fornøyd folk er har vi samlet i kartet under. Klikk deg inn i kartet for å finne barnehagene i ditt nærområde.

Barnehagene som vil delta gjennomfører undersøkelsen mellom 1. november og 20. desember.

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

NB! Når du velger en barnehage i kartet så ikke kryss ut barnehagen. Velg ny barnehage. Krysser du ut barnehagen går kartet tilbake til hele Norge.