Kastet ut av Høyre

Foto: Bent Are Iversen (Firda)

- Jeg tror ikke Høyre har hatt en eksklusjonssak siden landssvikoppgjøret, sier den eksluderte Jacob Nødseth.

(firda.no): Styret i Flora Høyre har tirsdag ettermiddag fattet et vedtak om å ekskludere Jacob Nødseth som medlem av Flora Høyre. Dette melder partiet selv, i en pressemelding, melder Firda.

- Har skada partiet
Partiet begrunner ekskluderinen med at Nødseth gjennom lengre tid, ved sin atferd og handlemåte, har skadet Høyre så vel utad som innad.

Styret har videre presentert en liste over grunner som spesielt har ledet til ekskluderingen.

1. At Nødseth over tid har synt kritikkverdig adferd overfor andre tillitsvalde i partiet. Tilhøva er av ein slik karakter at dei blei varsla til Høgre sentralt.

2. At Nødseth har avvikla pressekonferansar utan forankring eller varsling til eige parti, der han har stått fram med grove og feilaktige skuldingar mot eige parti.

3. At det primo september 2012 ble naudsynt å kalle inn JN til eit møte der både Sogn og Fjordane Høgre og Høgres Hovudorganisasjon var representert, der JN måtte beklage sin handlemåte og skrive under på ei erklæring med retningslinjer for kva åtferd partiet forventa av JN i tida framover. Denne erklæringa er i ettertid brote av JN, ved fleire høve.

4. At Nødseth har sett fram mistillitserklæringar mot gruppeleiar og gruppestyre, kontrollutvalet, eigen ordførar, rådmann, 3 namngjevne kommunalsjefar, det lokale styret, styreleiar og nestleiar.

5. At Nødseth ved gjentekne anledningar har helde munnlege innlegg i Formannskap og Bystyre , samt lesarinnlegg med negativ og nedlatande omtale av eigne partifeller.

6. At Nødseth ved gjentekne høve refererer i det offentleg rom frå interne møter i lokallaget.

7. At Nødseth gjennom fleire år har hatt eit konfliktorientert åtferd som ikkje har vore mogeleg å løyse med dialog, meklingsmøter, avtaler og advarsler, verken på lokalt, fylkes- eller sentralt nivå.

8. At Nødseth ved sin opptreden og adferd har påført Flora Høyre skade, både internt og eksternt.

Vedtaket skal ha vært enstemmig

Alle dører stengt
- Jeg tror ikke Høyre har hatt en eksklusjonssak siden landssvikoppgjøret, så det sier vel sitt, sier Nødseth om at han nå blir sparket ut av partiet, der han blant annet har vært vara til Stortinget. Nødseth var også vararepresentant på Stortinget i forrige stortingsperiode, og var tilsatt som rådiger for ordføreren i Flora etter sist kommunevalg. Denne stillingen ble han oppsagt fra for et år siden.

- En god ting ved dette, er at saken nå blir formalisert, i steden for at jeg skal måtte høre på all skitkastingen fra partileder Grønnevik sin side, sier Nødseth, som har tatt kontakt med Førde-ordfører Olve Grotle om saken.

- Jeg koplet han inn fordi han både er nestleder i fylkespartiet og jurist, sier Nødseth.

Nødseth har de siste åra vært i konflikt både med lokallaget i Flora og med fylkesledelsen i partiet. I Flora har konfliktnivået vært så høyt at bystyret valgte å oppløse Helse- og sosialutvalget for å få skiftet han ut som leder. Nødseth vil kunne fortsette i bystyret og i formannskap ut perioden, men i Høyre er alle dører stengt dersom eksklusjonsvedtaket blir stående.

- Vi har prøvd hardt og lenge å finne andre løsninger, men dessverre har ikke Nødseth vært villig til å endre verken stil eller væremåte. Til slutt var det ingen annen utvei enn eksklusjon, sier Grønnevik som understreker at hele Høyre-styret står bak eksklusjonsvedtaket.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag