MORTENSRUD: Det har lenge vært klart at Mortensrud gård som har sine røtter helt tilbake til Svartedauens tid, har en stor bevaringsverdi. Men hvordan skal tomten utnyttes?

Det er nå temmelig klart etter at den katolske kirke har kjøpt av OBOS. De skal bygge en kirke og menighetssenter. Men utfordringen har vært hvordan man skal utforme bebyggelsen. For det har vært satt som krav at nytt kirkebygg skal ha en form som i det minste vil minne om låven som brant i 2004.

Eksisterende bebyggelse

Hovedhuset brukes i dag av Røde Kors som ressurssenter. Dette og den øvrige bebyggelse på tunet skal brukes av den katolske menigheten – delvis for beboelse.

Les også: Mortensrud kan få storbymidler

To bygg

I de planene som nå legges frem, går det frem at det blir to nye bygg – et kirkebygg og et menighetssenter. Det har vært antydet at menighetssenteret kan legges under kirken. Men her blir det parkering (32 plasser).

I tillegg skal det reises et 13,5 meter høyt kirketårn som skal markere adkomsten.

Les også: Planlegger 10.000 boliger i den nye «byen»

Låveform

I de føringer som er gitt, heter det blant annet om kirkebygget:

”Kirken skal i materialbruk, hovedform og uttrykk ha referanser til den gamle låven”. Videre skal menighetshuset tilpasses kirkebygget. Dette legges øst på eiendommen som en støyskjerm mot E6.

Mye trafikk

Bydelsutvalget på Søndre Nordstrand har tidligere uttrykt bekymring for den forventede trafikk fra Helga Vaneks vei ut i Mortensrudveien. Med Mortensrud kirke, det nye kjøpesenteret, distriktspsykiatrisk senter som nå reises og den katolske kirken ser de for seg stor og farlig trafikk.

Les også: Psykiatri- og rustilbud under ett tak på Mortensrud

Stor menighet

Den nye katolske kirken blir imøtesett med stor forventning av de stadig flere katolsk troende i den sørlige delen av byen.

Det er foreløpig uklart når arbeidene på tomten kan komme i gang, men med detaljreguleringen på plass har man kommet et godt stykke på vei.