*Nettavisen* Nyheter.

Keith med budauksjon på Opticom

Opticom og Robert Keith er i gang med den mye omtalte emisjonen. Sjekk den uortodokse emisjonsmetoden her

19.05.08 00:33

Opticom ønsker å gjennomføre en plassering av mellom 1,0 og 1,3 millioner aksjer. Dette er i henhold til fullmakten styret har fra generalforsamlingen i selskapet. Emisjonen blir dermed på mellom 50 og 70 millioner kroner.Plasseringen gjennomføres på en uortodoks måte. Det planlegges en budrunde på aksjene som skal plasseres.- I lys av erfaring fra tidligere emisjoner og for å oppnå best mulig pris, redusere honorarer og kommisjoner og unngå unødige forstyrrelser i ettermarkedet, har styret vedtatt å invitere allmennheten til å gi bud på aksjene som skal plasseres. Budene vil bli vurdert ut fra antall aksjer, høyeste tegningskurs og hvor lenge budgiveren er villig til å akseptere


omsetningsrestriksjoner på aksjene, skriver Opticom-styret med engelskmennene Robert Keith og Thomas Fussell i spissen.Opticom vil ikke betale honorar eller kommisjon. Det påpekes at Opticom trolig må gjøre en ny emisjon på et senere tidspunkt, og at emisjonen ikke er tilstrekkelig for å sikre langsiktig finansiering.- Opticom sannsynligvis behøver ytterligere finansiering innen utgangen av 2005, skriver selskapet.Vil ikke selge Fast-aksjer

Som iMarkedet.no har skrevet tidligere ønsker ikke den engelske duoen å selge Opticoms aksjer i Fast. Dette opprettholdes i rapporten onsdag.- Styret har vurdert ulike alternativer for å sikre finansiering i denne omgang. Styret anser at kursen på Fast Search & Transfer ASA (Fast) ikke avspeiler virkelig verdi av selskapet, enn si dets framtidsmuligheter. Styret anser videre at Opticoms eierandel i Fast utgjør en strategisk post som kunne oppnå en høyere pris fra en interessert kjøper, heter det.Keith og Fussell skriver at en rekke aktører i markedet har presset på for at Opticom skal selge sine Fast-aksjer.- Styret anser at strategien er feilslått og at de langsiktige Opticom-investorene, som har bidratt til å bygge selskapet og verdien av det, i liten grad vil klare å oppnå fordel av kortsiktige gevinster som finnes for spekulanter. Derfor anser styret at det ikke er i aksjonærenes interesse å selge aksjer i Fast nå eller overskuelig framtid, heter det.- Fortsatt teknologisk ledende

Opticom-styret har gjort en større gjennomgang av datterselskapet TFE, som står for den teknologiske utviklingen i Opticom.- Fra gjennomgangen framstår det tydelig at TFE fortsatt er ledende innen polymerelektronikk. Selskapet er en pioner innen polymerminneteknologi og TFE har en omfattende patentportefølje. En forhastet stengning av forskningsanlegget i Linköping og patentvirksomheten i Oslo ville forringe TFEs evne til noensinne å realisere den verdi som dette representerer, heter det.Derfor holdes de tekniske ressursene i TFE på det nåværende nivå i minimum seks måneder til. Selskapet ser imidlertid på andre bruksområder for sin teknologi hvor krav til ytelse og hardførhet er mindre. TFE vil også opprettholde sin forskning innen minnebrikker av plast.- TFE opprettholder også grunnleggende forskning innen helpolymerminner, spesielt knyttet til neste generasjons materialer, design og produksjon. Dette er nødvendig for at TFE skal opprettholde sin ledende posisjon innen polymerminneteknologi, heter det i meldingen.Resultatene i de neste seks månedene vil danne beslutningsgrunnlag for om enkeltprosjekter fortsatt skal finansieres. Dette er i neste omgang bestemmende for


aktivitetsnivået i Linköping og Oslo, opplyses det.Kuttet ansatte igjen

Opticom/TFE har kuttet fire ansatte den siste tiden. Dermed er samlet bemanning i selskapet redusert til 17 i Linköping og fem i Oslo.Dette har redusert de løpende betalbare kostnader til 17 millioner kroner i kvartalet mot 27 millioner kroner i første kvartal 2004.Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på knapt 20


millioner kroner. Derfor er det et kontantbehov på minst 50 millioner kroner for å finansiere selskapet gjennom regnskapsåret, heter det i Opticom-meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.