Kenor henter penger

Gruveselskapet Kenor og adm. direktør Trygve Kroepelien skal hente inn inntil 147,25 millioner kroner i to emisjoner

19.05.08 01:06

Styret i Kenor har besluttet å gjennomføre en rettet emisjon mot en gruppe Nord-amerikanske institusjonelle investorer på 11 millioner aksjer, og en påfølgende rettighetsemisjon mot eksisterende aksjonærer på opp til 20 millioner aksjer, ifølge en melding mandag kveld.Tegningskursen for begge emisjonene er 4,75 kroner, noe som betyr at det hentes inn 52,25 millioner kroner i den rettede emisjonen og inntil 95 millioner i tegninsrettsemisjonen.Kenor aksjen handles eksklusiv tegningsretter fra handelsåpning 9. september 2003, altså tirsdag.Rettighetsemisjonen vil bli gjennomført innen de neste åtte uker.Aksjonærer som deltar i den rettede emisjonen vil ikke få tildelt tegningsretter.Andre aksjonærer per 8. september 2003, vil motta en tegningsrett per 5,55 aksje.Den rettede emisjonen er tilrettelagt av Harris Nesbitt Corp., New York. Rettighetsemisjonen er tilrettelagt av ABG Sundal Collier.Det er Kenors intensjon å allokere i størrelsesorden åtte millioner dollar til en feasibility-studie på Dinguiraye konsesjonen, i Guinea, rundt 5 millioner dollar til videre leteaktiviteter og rundt 5 millioner dollar til generelle forretningsformål.- Arbeidet med notering på Toronto Stock Exchange og en mulig tilhørende offentlig emisjon føres målrettet videre, heter det i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.