Det blir ingen kjennelse på Jensen-saken i dag ifølge Nettavisens kilder. Juryen har vært samlet i fem dager.

I en pressemelding bekrefter lagretten at det ikke vil komme noen kjennelse i dag, men at de vil fortsette sitt arbeid utover ettermiddag i dag og videre i morgen.

De ti jurymedlemmene har ennå ikke klart å komme fram til en avgjørelse i saken. De skal avgjøre spørsmålene om tidligere politimann Eirik Jensen er skyldig i omfattende hasjimport og i korrupsjon i samarbeid med Gjermund Cappelen.

Les også: Eirik Jensen er forberedt på et liv i fengsel

To hovedspørsmål

Juryen skal ta stilling til to hovedspørsmål:

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler?

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Under hvert hovedspørsmål er det et tilleggsspørsmål om forholdet er å anse som grovt.

Minst sju av de ti jurymedlemmene må svare ja på spørsmålene for at Jensen skal finnes skyldig.

Les også: Ingen kjennelse fra Jensen-juryen lørdag

Jurybehandlingen er den lengste noen gang i Norge. Det er også den siste gangen at en jury benyttes ettersom juryordningen nå avvikles.

Forberedt på tøffe år i fengsel

I tingretten ble Jensen dømt til 21 års fengsel. Etter fire og en halv måned med har nærmere 100 vitner forklart seg i ankesaken.

Eks-politimannen er forberedt på både tøffe og lange år bak fengselsmurene.

- Tanken er jo der hele tiden, men jeg ønsker ikke å kommentere hvilke forberedelser jeg har gjort, har Jensen tidligere uttalt til Nettavisen.

Les også: Eirik Jensen kan bli pågrepet selv om han blir frikjent av juryen

Bare skyldspørsmålet

Juryen skal kun ta stilling til skyldspørsmålet, ikke straffutmålingen.

I Oslo tingrett ble Jensen kjent skyldig og dømt til 21 års fengsel. Lagdommer Kristel Heyerdahl har imidlertid lagt lista høyere. I sin rettsbelæring understreket Heyerdahl at lagretten må finne det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen aktivt bidro til hasjinnførsel ved minst én anledning.

Heyerdahl ba også juryen se bort fra forklaringene til både Jensen og Cappelen og viste til at begge har gode grunner for å lyve i retten.
Cappelens forklaring er blant hovedbevisene til påtalemyndigheten, Spesialenheten for politisaker.

Les også: Elden angriper Cappelens troverdighet

Kan havne i Høyesterett

Om Jensen blir funnet skyldig, er det opp til fagdommerne å utmåle straff.

Dersom juryen velger å frifinne Jensen, har de tre fagdommerne to valg:
De kan godkjenne frifinnelsen. Men dersom to av dem er uenige i avgjørelsen, kan de sette frikjennelsen til side. Da blir det i tilfelle en ny rettssak som vil gå for en meddomsrett.

Dersom Eirik Jensen igjen blir funnet skyldig i korrupsjon og medvirkning til hasjinnførsel, kan saken havne i Høyesterett.

Det sier Jensens forsvarer John Christian Elden til NRK. Han mener loven som ble brukt til å hindre Eirik Jensen og forsvarerteamet innsyn i opplysninger påtalemyndigheten sitter på, er i strid med menneskerettighetene.

Les også: Dette er spørsmålene juryen skal svare på i Jensen-saken

I løpet av ankesaken i Borgarting lagmannsrett har Elden flere ganger protestert mot at Spesialenheten har vist til en kjennelse med grunnlag i straffeprosesslovens § 242a for å hindre innsyn i opplysninger om det hemmelige nasjonale prosjektet som Jensen deltok i i en årrekke.

– Vi mener at det er loven som er i strid med menneskerettighetene her, og det er et spørsmål som eventuelt Høyesterett må ta stilling til, ikke lagmannsretten, sier Elden til NRK.