Etter det Nettavisen kjenner til har juryen konkludert i skyldspørsmålet på om den tidligere polititoppen Eirik Jensen er skyldig eller ikke i grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet.

Nettavisen har fått opplyst at juryen har vært delt i saken underveis, men vi kjenner ikke til resultatet av avstemningen. Juryen har sittet og drøftet saken i cirka 37,5 effektive timer.

Les intervju med Eirik Jensen: Har forberedt seg på et liv i fengsel

Jensen har hele tiden nektet straffskyld for anklagene.

De ti personene i juryen har fått fire spørsmål de skal besvare (se egen faktaboks under). To av spørsmålene er såkalte hovedspørsmål og er:

  • Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i ulovlig innførsel av narkotika?
  • Er tiltalte Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel av Gjermund Cappelen?

Kan bli pågrepet

Selv om Jensen skulle bli frikjent av juryen mandag risikerer han likevel å kunne bli pågrepet av politiet.

I et intervju med Jensen forrige uke fortalte den tidligere polititoppen om at han var forberedt på å skulle havne i fengsel.

- Jeg er 61 år, så det sier seg selv at dersom det blir en dom så blir det komplisert å forholde seg til, sa han til Nettavisen.

Blant forberedelsene han har gjort er:

  • Han har levert hunden sin til et familiemedlem.
  • Har tatt farvel med sin mor.
  • Sørget for å betale alle regninger som er liggende.
  • Hatt lange samtaler med sin samboer Ragna Lise Vikre
  • Pakket en bag som han har med seg når han kommer til Oslo.

Mandag kan altså være siste dag den tidligere polititoppen Eirik Jensen har i frihet på mange år.

For at Jensen skal bli funnet skyldig må minst syv av de ti stemme for at han er skyldig. Dersom seks eller færre personer mener han er skyldig, blir Jensen frikjent av juryen.

Men dramaet er ikke ferdig med det.

Les alt om juryordningen: SLIK FUNGERER JURYORDNINGEN

Juryavgjørelse kan bli annullert

Når juryens avgjørelse er offentliggjort trekker de tre fagdommerne seg tilbake for å diskutere om de er enige i utfallet.

Hvis fagdommerne mener at en person utvilsomt er skyldig, og de er uenige med juryen, kan de sette avgjørelsen til side, altså, avgjørelsen annulleres. Dette er ikke noe de må gjøre, men noe de kan gjøre. For at avgjørelsen til juryen skal bli satt til side, dersom en person er frikjent av juryen, må alle de tre fagdommerne stemme for at dette skal gjøres.

Hensyn som tas ved vurdering av om en juryavgjørelse skal settes til side kan være hvor gammel saken er, alvorlighetsgrad i saken og tidsaspektet. Altså hvor lang tid en ny sak vil ta å behandle.

Dersom juryens avgjørelse annulleres, blir en helt ny rettssak med nye fagdommere og nye meddommere. Men det blir ikke ny jurysak, ettersom Jensen-saken er historisk og den siste saken som går med gammel juryordning.

Det spesielle er også at dersom Jensen blir frikjent av juryen, men fagdommerne er uenig, kan han likevel bli pågrepet og satt i varetektsfengsel.

Dette fordi han allerede er dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett, og at tre fagdommere da åpenbart mener haner skyldig. En pågripelse kan da skje fordi man ellers støter den allmenne rettsfølelsen. Dette er regulert i straffelovens paragraf 172.

Fra arkivet: Eirik Jensens samboer: - Ventetiden er det verste

Ble dømt til 21 års fengsel

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

– Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet, leste tingrettsdommer Kim Heger da dommen kom i forrige runde.

Les også: Dette er bevisene mot Eirik Jensen

Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men har anket straffutmålingen. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er ferdig i slutten av januar.

I dag kan han bli kjent skyldig, eller frikjent.

- Det er klart jeg er spent, jeg kan ikke si noe annet, sa Jensen i et intervju med Nettavisen forrige helg.

- Eirik Jensen, er du skyldig i noe som helst av enten korrupsjonsdelen eller narkotikadelen av tiltalen?

- Nei.