OSLO (Nettavisen): I begynnelsen av februar ble en 16-årig syrisk statsborger, bosatt øst i Oslo, pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siktet for forberedelser til terrorhandling og deltakelse i terrororganisasjonen Islamsk stat (IS).

For flere uker siden fikk Nettavisen oppgitt av kilder at PST har funnet bilder av 16-åringen med IS-flagg.

De mener at dette styrker hans tilknytning til IS, som muligens er den verste terrororganisasjonen i moderne tid.

16-åringen har hele tiden nektet straffskyld, men har sittet varetektsfengslet frem til nå, og perioden ble 22. april forlenget frem til 6. mai.

Opplysninger i rettsdokumenter

Politiadvokat har nektet å kommentere opplysningene og har tidligere henvist til at det er bevisforspillelse i saken. Den terrorsiktedes forsvarer, Andreas Berg Fevang, har heller ikke villet kommentere opplysningene tidligere.

Fevang gjentar til Nettavisen fredag at han ikke vil kommentere saken.

Les også: PST frykter at terrorsiktet 16-åring er inspirert av IS og Al Qaida

I en fersk fengslingskjennelse kommer opplysningene frem i offentligheten for første gang:

«Retten mener at siktede fortsatt med skjellig grunn kan mistenkes for forholdet beskrevet i siktelsen. (...). Etter rettens syn er også mistankegrunnlaget ytterligere styrket. Retten viser særlig til dok XXXX som viser bilder av siktede med ISIL-flagg samt dok XXXX som gjennomgår siktedes søkehistorikk på iPad i perioden desember 2020 til pågripelsen 4. februar 2021.»

Etter at opplysningene er kommet frem i en offentlig tilgjengelig kjennelse omtaler påtalemyndigheten opplysningene.

- Jeg kan bekrefte at det er gjort funn som beskrevet i kjennelsen. Det er snakk om mer enn ett bilde. Bildene er bevis som peker i retning at han har sympati eller tilknytning til IS. Dette vil være relevant i straffesaken, sier statsadvokat Marit Formo til Nettavisen.

- Men alle kan jo ta bilder foran eller med et IS-flagg uten at det nødvendigvis er noe mer enn akkurat det?

- Om det er et enkeltstående tilfelle eller om sympatien for IS underbygges av andre bevis kommer vi tilbake under saken /i retten.

Terrorchattet på app

Nettavisen har tidligere omtalt at det er funnet relevant kommunikasjon i appen Telegram, noe som også kommer frem i den samme kjennelsen. Nettavisen omtalte også nyheten om at PST har funnet bruksanvisninger for å lage bombe på mobilen til den terrorsiktede 16-åringen.

Det er også tidligere omtalt i Avisa Oslo at PST mener 16-åringen har hatt til hensikt å tilvirke giftblandinger med terrorhensikt og målet har vært å ta livet av «vantro».

Politiet har tatt beslag i digitale enheter og kjemikalier. Personell fra bombegrunnen var i og rundt boligen til 16-åringen og utførte undersøkelser i forbindelse med ransakingen i begynnelsen av februar.

PST har gjort flere relevante funn i 16-åringens søkehistorikk.

- Ved en tiltale vil søkehistorikk ha betydning som bevis på terrorhandling og hans deltakelse i IS, sier Formo.

I en annen kjennelse bekreftes det også for første gang offentlig at stoffet som er brukt i giftblandingen er nikotin, noe PST ikke har villet si noe om til Nettavisen etter det første fengslingsmøtet i februar, men som VG siden omtalte først.

Nettavisen kjenner til at 16-åringen skal ha produsert nikotingift i en garasje, ifølge VG var det PSTs skjulte etterforskning som avdekket dette.

Ung alder gir lavere straff

I en fengslingsanke til Borgarting lagmannsrett har forsvarer Fevang anført at konsentrasjonen av nikotin var lav, men argumentet førte ikke frem.

«Lagmannsretten kan ikke se at forsvarerens anførsler med hensyn til betydningen av den lave konsentrasjonen av nikotin i væsken, gir grunnlag for å mene at mistankegrunnlaget for overtredelse av straffeloven § 131 (forberedelse til terror, red. anm.) er svekket.»

Forsøk på terrorvirksomhet skal straffes noe mildere enn øvre straffe ramme på 21 års fengsel som gjelder for gjennomført terrorhandling, normalt er det da snakk om 20 års strafferamme.

Men i saken mot 16-åringen er øvre strafferamme 20 års fengsel fordi det i Norge skal straffes mildere for mindreårige. I denne saken er det trolig at påtalemyndigheten legger seg på den nedre tredjedelen av skalaen.

Det er neppe aktuelt med forvaringsstraff selv om det er en alvorlig sak. Rettssaken mot 16-åringen er foreløpig berammet til 18. mai i Oslo tingrett.