De siste årene har kinesiske myndigheter stadig strammet grepet rundt ytringsfriheten i landet. Tilgangen på informasjon har blitt begrenset og flere journalister opplever større trusler.

Leder for Kina-utvalget i norsk PEN, Trine Angelskår, mener det er viktig at norske journalister fortsetter å ytre seg i Kina.

- Kina er et av de verste landene i verden når det kommer til ytringsfrihet og pressefrihet, sier Angelskår til Nettavisen.

Ifølge tall fra den utenlandske korrespondentsammenslutningen i Kina, FCCC, har minst 18 journalister blitt utvist fra landet det siste halvannet året. Flere medier har også trukket tilbake sine utenriksredaksjoner fra Kina.

Klassekampen omtalte i dag BBC-journalisten John Sundworth, som flyktet Kina etter flere år mer overvåkning, trusler og sjikane.

Krevende arbeidsforhold

NRK har egen utenriksbase i Beijing og var et av de første vestlige mediene som etablerte seg i Kina. Utenrikssjefen i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener denne tilstedeværelsen har vært viktig for dekningen i landet.

- Tilstedeværelsen vår på utenriksfeltet i Kina er utrolig viktig for å kunne formidle det som skjer i landet. Dette gjelder både den politiske utviklingen, men også Kina som et nytt globalt maktsenter, sier Falkenberg Mikkelsen til Nettavisen.

Etter at Xi Jinping tok over makten i landet, har arbeidsforholdene til utenlandske journalister blitt verre. Tilgangen på informasjon har blitt begrenset og EU anklager Kina for å presse utenlandske journalister ut av landet.

Falkenberg Mikkelsen legger ikke skjul på at arbeidsforholdene for NRK-korrespondentene i Kina - nå er det Kjersti Strømmen som er der - har blitt mer krevende, men understreker at NRK driver en forsvarlig journalistikk etter egne prinsipper.

- Det er krevende å jobbe i den type saker og land. Det er vanskelig å si hva fremtiden bringer, men vi er godt vant med å jobbe under sånne forhold og det tror jeg vi fortsatt skal klare å håndtere.

Alvorlige konsekvenser

Trine Angelskår i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN bekrefter at kinesiske myndigheter legger sterke føringer for hva journalistene kan skrive om. Hun hevder at de utenlandske journalistene i stor grad blir overvåket.

- Dette skjer til tross for at pressefriheten er nedfelt i den kinesiske grunnloven. Kina ønsker å bli respektert på internasjonale arenaer, men velger å ikke forholde seg til verken egne nasjonale regler eller internasjonale regler.

Kina har alltid forsøkt å kontrollere sitt eget narrativ, men får stadig mer kontroll over hva internasjonale medier skriver om landet. Denne innstrammingen rundt utenlandske journaliser kan få alvorlige konsekvenser.

- Dersom vi ikke har journalister i Kina, får vi ikke vite hva som skjer i landet. Da får vi heller ikke noe balansert eller nyansert inntrykk av de kinesiske myndighetene, understreker Angelskår.